Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Toetsingskader tbv Corona Noodfonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToetsingskader tbv Corona Noodfonds
CiteertitelToetsingskader tbv Corona Noodfonds gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenaanvraagprocedure aanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is mede gebaseerd op het Raadsbesluit van 15 mei 2020, RIS 1099: instellen reserve ‘noodfonds coronamaatregelen’.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/285896/CVDR285896_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020Nieuwe regeling

18-08-2020

gmb-2020-270468

Z/20/621625

Tekst van de regeling

Intitulé

Toetsingskader tbv Corona Noodfonds

Toetsingskader tbv Corona Noodfonds (Raadbesluit 25/2/2020, Decosnummer: 1099)

 

Toetsingskader tbv Corona Noodfonds gemeente Dalfsen

 

 • 1.

  Het noodfonds kan enkel worden aangewend door verenigingen, maatschappelijke of niet-commerciële instellingen.

 • 2.

  Deze organisaties bevinden zich in Dalfsen of zijn werkzaam voor de Dalfser samenleving.

 • 3.

  Er sprake is van een cruciale voorziening* voor de Dalfser samenleving.

 • 4.

  De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan ten tijde van de coronacrisis (na 1 maart 2020, of na het ingaan van RIVM maatregelen)

 • 5.

  De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan als gevolg van de coronacrisis of de maatregelen die zijn getroffen om deze te bestrijden.

 • 6.

  Er zijn geen andere voorliggende voorzieningen beschikbaar vanuit het o.a. Rijk of de Provincie die een deel van de financiële gevolgen kunnen dekken.

 • 7.

  Door de aanvrager zijn aantoonbaar schadebeperkende maatregelen genomen.

 • 8.

  De situatie mag niet zijn ontstaan door verwijtbaar gedrag van de aanvrager.

 • 9.

  De hoogte van de bijdrage wordt individueel beoordeeld, er is geen minimum of maximum bedrag.

 • 10.

  De bijdrage is in principe een gift maar kan een lening worden indien er toch een voorziening vanuit het Rijk of Provincie komt. Indien er achteraf sprake is van verwijtbaar gedrag wordt het een direct inbare vordering.

 

Aanvullende informatie behorende bij de beoordeling van de aanvragen:

 • Het college wordt geadviseerd door de ambtelijke organisatie over het toekennen of afwijzen van de aanvraag.

 • Indien noodzakelijk kan de aanvrager extra informatie toesturen om zo alsnog de aanvraag toegekend te krijgen.

 • Een cruciale voorziening kan ook worden gezien als een voorziening waarbij bij het wegvallen van de voorziening druk ontstaat op het behalen van beleidsdoelstellingen.

 • Er mag geen sprake zijn van niet geoorloofde staatssteun.

 • De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de individuele situatie, maar zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat noodzakelijk is om het voortbestaan/functioneren van de instelling mogelijk te maken.

 • Het college kan zelfstandig beslissen om andere omstandigheden te betrekken in haar besluit.

 • Het college informeert de raad over de uitnutting van het noodfonds uiterlijk 29 oktober 2020.

 • Indien het plafond van het noodfonds is bereikt dan wordt de raad geïnformeerd en gekeken of er gezien de aanvragen meer geld beschikbaar moet komen.

 

*Cruciale voorziening: betreft een specifieke voorziening in de vorm van een vereniging, maatschappelijke of niet-commerciële instelling die actief en werkzaam en gevestigd in de gemeente Dalfsen is. Zonder de aanwezigheid van deze specifieke voorziening (groepen van) wordt het welzijn van inwoners (natuurlijke personen) van de gemeente Dalfsen op een incidentele of structurele manier ten opzichte van voor corona beperkt.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 18 augustus 2020.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de adjunct-gemeentesecretaris/directeur,

drs. E. van Lente H.J. van der Woude