Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Aanwijzingsbesluit verontreiniging door honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verontreiniging door honden
CiteertitelAanwijzingsbesluit verontreiniging door honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van dit besluit, besluit het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit hondenuitlaat gebieden, van 30 juni 2004, in te trekken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.58 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Bilt 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2011nieuwe regeling

21-06-2011

Biltbuis6-6-2011

cv14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verontreiniging door honden

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Het college van burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de bevoegdheid op grond van artikel 2.58 Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2009, de gehele openbare ruimte binnen de bebouwde kom aan te wijzen als gebied waar de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat de hond zich niet van uitwerpselen ontdoet of dit onmiddellijk verwijdert. Met uitzondering van de hondentoiletten en de losloopgebieden.

Besluit

Gelet op artikel 2.58 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2009 besluiten het college van burgemeester en wethouders de gehele openbare ruimte binnen de bebouwde kom aan te wijzen als plaatsen waar de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet of dit onmiddellijk verwijdert, met uitzondering van de hondentoiletten en de volgende losloopgebieden:

 • 1.

  het gebied rond de ijsbaan aan de Soestdijkseweg-zuid in Bilthoven;

 • 2.

  het Heidepark in Bilthoven;

 • 3.

  het afgebakende terrein in het Van Boetzelaerpark, gelegen aan de Utrechtseweg in De Bilt;

 • 4.

  de groenstrook achter de flats aan de Kometenlaan in Bilthoven;

 • 5.

  het Leijensebos tot aan de Beukenlaan (2e bospad parallel lopend aan de Berlagelaan) in Bilthoven;

 • 6.

  achter de sportvelden en het Groenhorstcollege (parallel aan de A27) in Maartensdijk;

overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde hondenvoorzieningen kaarten.

Slotbepaling

Met de inwerkingtreding van dit besluit, besluit het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit hondenuitlaat gebieden, van 30 juni 2004, in te trekken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad (verordeningregister);

Burgemeester en Wethouders van De Bilt,