Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Bilt/CVDR318120/CVDR318120_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201801-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-281585

269365

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019

Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt,

 

Overwegende dat:

 • -

  Het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan om tussen 31 december, 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur consumentenvuurwerk te gebruiken;

 • -

  Het vanwege de overlast voor mens en dier die het gebruik van consumentenvuurwerk met zich meebrengt, ongewenst is dat dergelijk vuurwerk wordt gebruikt in de directe omgeving van verpleeg- en zorginstellingen en kinderboerderijen;

 • -

  De Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid verschaft om, in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, plaatsen aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken;

Gelet op:

 • -

  Artikel 2.3.6, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit;

 • -

  Artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2009, 8e wijziging;

Besluiten:

 • I.

  In de directe omgeving van de navolgende verpleeg- en zorginstellingen en kinderboerderijen plaatsen c.q. zones aan te wijzen waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:

  • -

   'd Amandelboom, Noord-Houdringelaan 82 in Bilthoven;

  • -

   De Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 in Bilthoven;

  • -

   De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven;

  • -

   Dierenweide Maartensdijk in Maartensdijk;

  • -

   Dijckstate, Maertensplein 98 in Maartensdijk;

  • -

   Hospice Demeter, Weltevreden 3 in, De Bilt;

  • -

   Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven;

  • -

   Reinaerde Buurtboerderij de Schaapskooi, Melkweg 1B in Bilthoven;

  • -

   Rinnebeek, Sint Laurensweg 11 in De Bilt;

  • -

   Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven;

  • -

   Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt;

 • II.

  De genoemde zones middels een arcering nader aan te duiden op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaarten;

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit op 31 december 2018 om 18:00 uur in werking treedt en op 1 januari 2019 om 02:00 uur vervalt;

 • IV.

  Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019’.

Bilthoven,18 december 2018

College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

de secretaris,

F.G.Wietses

de burgemeester,

mr. S.C.C.M.Potters

Kaarten behorende bij het besluit tot aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019

 

'd Amandelboom

 

De Bremhorst

 

De Koperwiek

 

Dierenweide Maartensdijk

 

Dijckstate

 

Hospice Demeter

 

Huize Het Oosten

 

Reinaerde Buurtboerderij de Schaapskooi

 

Rinnebeek

 

Schutsmantel

 

Weltevreden