Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage:gebied behorende bij het aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke verordening art. 2.57 lid 1aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2011nieuwe regeling

12-12-2011

Witte Weekblad 22-12-2011

110013604

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011

 

 

 

Aanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden:

Artikel 1 Aanwijzing gebied

Het wandelpad langs de Bijleveld tussen de Oudhuyzerweg te Wilnis en de Gagelweg te Wilnis, zoals weergegegeven op bijgevoegde kaart aan te wijzen als plaats waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen.

Artikel 2 Slotbepaling

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011”.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Mijdrecht, 12 december 2011

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

 

de secretaris, de burgemeester,

bijlage:gebied behorende bij het aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld