Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft de gewijzigde versie van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 27 januari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet veiligheidsregio's, artikelen 8, 9, 10, 25, 32, 35 en 36
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 1, tweede en derde lid,
  3. Wet ambulancezorg
  4. Wet publieke gezondheid
  5. Politiewet 2012
  6. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

01-01-2014

Staatscourant, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost