Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid
CiteertitelBrabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBrabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid bijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Drank- en Horecawet
  3. APV Deurne
  4. Algemene wet bestuursrecht
  5. Wet milieubeheer
  6. Wet op de kansspelen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-201317-09-2013nieuwe regeling

17-09-2013

Gemeenteblad, 17-10-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling