Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het binnentreden van een woning ter uitvoering van noodverordeningen Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Deurne 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het binnentreden van een woning ter uitvoering van noodverordeningen Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Deurne 2017
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Deurne 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageNotitie binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149a Gemeentewet
  2. artikel 176 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2017nieuwe regeling

26-09-2017

Gemeenteblad, 2017, 384

55a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van het presidium d.d. 8 augustus 2017 nr. 55;

gelet op artikel 149a Gemeentewet;

gehoord de commissie Bestuur d.d. 14 september 2017;

B E S L U I T

vast te stellen de navolgende:

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Deurne 2017

Artikel 1 Bevoegdheid binnentreden woning

Zij die belast zijn met de zorg voor de naleving van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2017.

 

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter, H.J. Mak

Bijlage 1 Notitie binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Notitie binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen