Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Beleidsregel evenementenvergunningen voetbalrisicowedstrijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel evenementenvergunningen voetbalrisicowedstrijden
CiteertitelBeleidsregel evenementenvergunningen voetbalrisicowedstrijden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Apv, art. 2:25
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-200924-07-2013nieuwe regeling

25-05-2009

Veluws Nieuws, 02-06-2009

bw-besluit 2009-07951

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel evenementenvergunningen voetbalrisicowedstrijden

 

 

Artikel I.

Bij de aanvraag en verlening van evenementenvergunningen op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Epe 2008 (APV) voor voetbalwedstrijden tussen lokale voetbalverenigingen en clubs uit de KNVB betaald voetbal competitie of grote buitenlandse voetbalclubs gelden de volgend beleidsuitgangspunten:

 • a.

  Een evenementenvergunning voor een wedstrijd tussen een lokale voetbalvereniging en een club uit het betaald voetbal of een grote buitenlandse voetbalclub dient, gelet op artikel 1:3 APV, tenminste acht weken voor de datum van het evenement te worden aangevraagd;

 • b.

  De onder a. genoemde termijn geldt in elk geval voor wedstrijden tegen de AFC Ajax, PSV, Sc Feyenoord, GO Ahead Eagles en grote buitenlandse voetbalclubs;

 • c.

  De organiserende vereniging kan op eigen verantwoordelijkheid een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen tenminste vier weken voor de datum van het evenement, onder de voorwaarde dat:

 • a.

  het gaat om wedstrijden tegen andere clubs dan genoemd onder b.:

 • b.

  de vereniging zelf inschat dat er redelijkerwijs geen risico van verstoring van de openbare orde en veiligheid aanwezig is;

  De uiteindelijke beoordeling of een binnen de toepasselijke termijn aangevraagde voetbalwedstrijd daadwerkelijk een risico vormt voor de openbare orde en veiligheid berust bij de burgemeester, na ingewonnen advies van de politie;

 • d.

  Aanvragen ingediend binnen de termijn van vier weken voor de datum van het evenement worden in afwijking van het bepaalde in artikel 1:3, lid 1 APV, niet in behandeling genomen;

 • e.

  Nadat een vergunning is verleend kan de burgemeester tot 1 uur voor het aanvangstijdstip van de voetbalwedstrijd de vergunning nog intrekken, als uit door de burgemeester te beoordelen informatie blijkt dat het evenement een hoog risico vormt voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

 • f.

  Bij een verleende vergunning worden voorschriften gesteld onder meer met betrekking tot het houden van toezicht (eigen stewards) en het niet schenken van alcohol voor, tijdens en na de wedstrijd.

Artikel II.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel evenementenvergunningen voetbalrisicowedstrijden” en treedt in werking de dag volgend op de datum waarop het vaststellingsbesluit is bekendgemaakt.

 

Epe, 25 mei 2009

 

De burgemeester van Epe,

M.van Lente

Nota-toelichting  

Door locale voetbalverenigingen worden in de zomerperiode regelmatig wedstrijden georganiseerd tegen bekende clubs uit de KNVB betaald voetbal competitie of andere clubs buiten KNVB verband. De voorbereiding op de competitie, benefiet redenen of jubilea zijn meestal aanleiding voor deze evenementen. In bepaalde gevallen kunnen deze evenementen een risico vormen voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Epe 2008 (APV) , is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Ten behoeve van de duidelijkheid richting alle betrokken partijen is het gewenst een beleidsregel. Evenementenvergunningen voor voetbalrisicowedstrijden vast te stellen.

Inhoudsopgave

Artikel I.

Artikel II