Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Beleidsregels met betrekking tot het beoordelen (toestaan/weigeren) van vergunnings-aanvragen voor evenementen in de gemeente Epe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels met betrekking tot het beoordelen (toestaan/weigeren) van vergunnings-aanvragen voor evenementen in de gemeente Epe
CiteertitelBeleidsregels met betrekking tot het beoordelen (toestaan/weigeren) van vergunnings-aanvragen voor evenementen in de gemeente Epe
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Epe 2008, art. 2:25 (voorheen Algemene plaatselijke verordening gemeente Epe 1995, art. 2.2.2.)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-200024-07-2013nieuwe regeling

29-08-2000

Veluws Nieuws 4 oktober 2000

Nr. 2000-11264

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels met betrekking tot het beoordelen (toestaan/weigeren) van vergunnings-aanvragen voor evenementen in de gemeente Epe.

 

 

 

 

1. Inleiding

Onder dit onderdeel van de APV is een aantal activiteiten te onderscheiden, waarvoor het wenselijk wordt geacht beleid, in de vorm van beleidsregels, te formuleren Op een onderdeel -kermissen- heeft dit overigens al plaatsgevonden. Onderscheid kan worden gemaakt ten aanzien van:

 • ·

  circusvoorstellingen

 • ·

  kermissen

 • ·

  bijzondere markten/braderieën

 • ·

  buurtfeesten/dorpsavonden

 • ·

  grootschalige (veel publiek trekkende) evenementen (E-pop, Aqua Vaassen e.d.).

Veel van de daaronder vallende activiteiten hebben al een lange traditie, worden in z’n algemeenheid op prijs gesteld, maar hebben toch ook nogal eens kenmerken van hinder, overlast voor bijv. direct-aanwonenden bij deze evenementen. Met handhaving van het uitgangspunt dat zeker de traditionele activiteiten in principe gehandhaafd dienen te blijven, worden hierna per onderdeel voorstellen gedaan. Deze betreffen regels, die ten aanzien van aantal, aard en omvang bij het aanvragen van vergunningen als toetsingsgrond zullen worden gehanteerd en daardoor eveneens een vaste gedragslijn inhouden. Door deze beleidsregels formeel vast te stellen en te publiceren wordt vooraf zowel voor de organisatoren en de burgers alsmede de gemeente een duidelijk kader geschapen.

 

2.Voorstel beleidsregels

Ten aanzien van circusvoorstellingen

Een circus per jaar in Epe en Vaassen, niet in dezelfde periode te houden, lijkt een voldoende aanbod. Als (uitvoerings)plaats daarvoor aan te wijzen: in Epe het parkeerterrein Grintgroeveweg en in Vaassen het parkeerterrein Julianalaan. Aanvragen die in de loop van een jaar voor een volgend jaar binnenkomen zullen vooralsnog worden afgedaan door middel van de mededeling dat een beslissing hierover voor 1 januari van het optredingsjaar zal worden genomen. Bij de toewijzing zal rekening worden gehouden met aspecten zoals ruimte beschikbaar terrein, andere evenementen in dezelfde periode etc.

 

Ten aanzien van kermissen

Bij b en w-besluit van 22 december 1993 is met ingang van 1994 het aantal vergunningen voor kermissen gemaximaliseerd op twee voor zowel Epe als Vaassen. Dit lijkt nu ook nog een acceptabel aantal. In Epe dient dit op Koninginnedag en in juli plaats te vinden op het marktplein en in Vaassen op Koninginnedag op het terrein bij “De Cannenburch” en in het najaar op het Marktplein. In Emst en Oene kan -wanneer daaraan behoefte is- eveneens een kermis plaatsvinden. Voor alle kermissen geldt een maximaal aantal “draaidagen” van drie en niet op zondagen.

 

Ten aanzien van bijzondere markten/braderieën

In de zomerperiode maximaal zeven woensdagavonden in Vaassen en eveneens maximaal zeven avonden in Epe.

 

Ten aanzien van buurtfeesten/dorpsavonden

Op voorhand lijkt het niet nodig hiervoor beleidsregels vast te stellen.

 

Ten aanzien van evenementen (grotere aantallen publiek trekkend)

In Epe hiervoor het Loeffpark aan te wijzen en in het Vaassen omgeving Ireneweg/Irenepark. Het aantal evenementen te stellen op vijf per jaar per terrein. Bij de beoordeling van aanvragen zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan geluidsaspecten. Aan activiteiten van plaatselijke organisaties zal - zo nodig - voorrang worden gegeven.