Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

NOODVERORDENING BINNENTREDENNOODVERORDENING BINNENTREDEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNOODVERORDENING BINNENTREDENNOODVERORDENING BINNENTREDEN
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van een noodverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNoodverordening, noodbevel, binnentreden, openbare orde, handhaving, burgemeester

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a
  3. Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-200724-12-2019nieuwe regeling

25-09-2007

Nieuwsblad Geldermalsen, 4-10-2007

Raadsbesluit, 2007, 09.06

Tekst van de regeling

Intitulé

NOODVERORDENING BINNENTREDENNOODVERORDENING BINNENTREDEN

 

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van nummer 26 juni 2007, nummer 101;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende, dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van

artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de

bewoner wordt binnengetreden;

besluit:

vast te stellen de volgende VERORDENING binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.

Enig artikel

 

“Zij die belast zijn met de zorg voor het nakomen van een voorschrift van een door de burgemeester op grond

van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het

binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.”

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 25 september 2007, nummer 6,

de griffier, de voorzitter,