Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep
CiteertitelAanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders 2015 van 27 januari 2015 (Gemeenteblad 2015, nr 9847)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Mandaatbesluit college over onbezoldigde gemeentelijke belasting-, WOZ-ambtenaren en belastingdeurwaarders
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. Gemeentewet, art. 231
 4. Rechtspositieregling gemeente Gennep, art. 1:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2016nieuwe regeling

23-02-2016

gemeenteblad 2016, nr. 25966

201515

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep

Aan stellings besluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en a an wijzings besluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep

 

Wethouder Financiën, Economie en Inkomen,

gelet op:

 

 • -

  Het “Mandaatbesluit college over onbezoldigde gemeentelijke belasting-, WOZ-ambtenaren en belastingdeurwaarders” van 17 december 2013, gemeenteblad 2013-44;

 • -

  artikel 160, lid 1, onder d, 231, lid 2, onderdeel e, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 1:2, lid 1 onderdeel d van de Rechtspositieregeling gemeente Gennep;

   

BESLUIT:

 • 1.

  De personen genoemd in de bijlagen 1 en 2 behorende bij dit besluit worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

 • 2.

  De plaats waar het werk wordt verricht is niet plaatsgebonden.

 • 3.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1. bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) belast zijn met de dwanginvordering van gemeentelijke belastingen met uitzondering van de gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, in de gemeente Gennep.

 • 4.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1. bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van MANDAAT B.V (handelend onder de naam Cannock Chase Public) belast zijn met de dwanginvordering van gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, in de gemeente Gennep.

 • 5.

  De in de gemeente geldende rechtspositieregeling is op betrokkenen niet van toepassing.

 • 6.

  Het Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders 2015 van 27 januari 2015 (166370) Gemeenteblad 2015, nr. 9847, wordt ingetrokken.

 • 7.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 8.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep”.

Aldus vastgesteld op 23 februari 2016.

Wethouder Financiën, Economie en Inkomen,

De heer P.J.J. Lucassen

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

- de naam en het adres van de belanghebbende;

- de dagtekening;

- een kopie van het besluit;

- de gronden van het bezwaar;

- de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.

Bijlage 1 bij Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep (201515) 

 

Overzicht aan te stellen en aan te wijzen personen als belastingdeurwaarder gemeentelijke belastingen, met uitzondering van de gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet

 

Kantoor Roermond:

Maria Theresialaan 99,

6043CX Roermond

 

 

Overzicht deurwaarders BsGW

 

 

 

 

Naam

Voorletters

geb. datum

Sampers

MHH

5-6-1971

van den Broek

PLJ

4-2-1964

Koenen

HPM

5-3-1967

Hodiamont

MJ

26-8-1956

Claessen

RJA

22-6-1968

Bijlage 2 bij Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep (201515) 

 

Overzicht aan te stellen en aan te wijzen personen als belastingdeurwaarder gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet

 

Deurwaarders Cannock Chase Public

Den Haag: De Loire 170, 2491 AL DEN HAAG

Druten: Klepperheide 3, 6651 KM DRUTEN

Brouwershaven: Markt 2, 4318 AG BROUWERSHAVEN

 

Deurwaarders Cannock Chase Public

 

 • 1.

  Hendrik Willem Auener, Geboortedatum 9-03-1981, Geboorteplaats: Zeist

 • 2.

  Catharina Maria Bakker, Geboortedatum 08-04-1977, Geboorteplaats: Alkmaar

 • 3.

  Barry ter Bekke, Geboortedatum 15-04-1973, Geboorteplaats: Hengelo

 • 4.

  Henry Antonius van den Berg, Geboortedatum 01-07-1960, Geboorteplaats: Zutphen

 • 5.

  Melissa Johanna Blankenstein, Geboortedatum 12-04-1984, Geboorteplaats: Den Haag

 • 6.

  Ricardo Bravo Garcia, Geboortedatum 21-11-1988, Geboorteplaats Utrecht

 • 7.

  Paul den Boer, Geboortedatum 15-07-1961, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 8.

  Frederik Hendrik Boerman, Geboortedatum 6-11-1982, Geboorteplaats: Ommen

 • 9.

  Paul Gerardus Wilhelmus Bosz, Geboortedatum 03-02-1966, Geboorteplaats: Apeldoorn

 • 10.

  Robert Peter Brouwer, Geboortedatum 23-04-1951, Geboorteplaats: Amsterdam

 • 11.

  Remco Peter Brouwer, Geboortedatum 01-09-1974, Geboorteplaats: Dordrecht

 • 12.

  Devlin Orville Buitenman, Geboortedatum 27-03-1985, Geboorteplaats: Groningen

 • 13.

  Johannes Wilhelmus Anthonius Dam, Geboortedatum 20-1-1958, Geboorteplaats: Velsen

 • 14.

  Wilhelm Gerrit Dalenoord, Geboortedatum 09-01-1953, Geboorteplaats: Enschede

 • 15.

  Gerardus Everinus Hendrik Demeijer, Geboortedatum 23-08-1958, Geboorteplaats: Vlaardingen

 • 16.

  Petrus Johannes Diederik, Geboortedatum 20-07-1952, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 17.

  Youri van Dongen, Geboortedatum 21-05-1978, Geboorteplaats: s-Hertogenbosch

 • 18.

  Theodorus Adrianus Leonardus Catharina van Eert, Geboortedatum 20-07-1959, Geboorteplaats: Geldrop

 • 19.

  Marcel Cornelis Maria Elands, Geboortedatum 11-11-1960, Geboorteplaats: Goirle

 • 20.

  Johannes Maria Elling, Geboortedatum 24-11-1952, Geboorteplaats: Tilburg

 • 21.

  Folkert Winrik Elsinga, Geboortedatum 26-07-1984, Geboorteplaats: Sneek

 • 22.

  Jeroen Michiel Esseboom, Geboortedatum 20-04-1973, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 23.

  Johannes Gerritsen, Geboortedatum 25-11-1968, Geboorteplaats: Ede

 • 24.

  David Daniël Pieter Geukers, Geboortedatum 28-07-1976, Geboorteplaats: Haarlem

 • 25.

  Edwin Hendricus Johanna Geurts, Geboortedatum 04-08-1975, Geboorteplaats: Eindhoven

 • 26.

  Elizabeth Maria van Golden, Geboortedatum: 03-07-1968, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 27.

  Gijsbertus Johannes van Gorkum, Geboortedatum 20-11-1954, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 28.

  Rene van de Graaf, Geboortedatum 29-8-1962, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 29.

  Ronald Hagenaars, Geboortedatum 06-10-1959, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 30.

  Niek Heersink, Geboortedatum 18-8-1980, Geboorteplaats: Arnhem

 • 31.

  Bernadette Hendrika Wilhelmina Heesakkers, Geboortedatum 30-05-1978, Geboorteplaats: Tegelen

 • 32.

  Jan Heida, Geboortedatum 9-6-1961, Geboorteplaats: Dokkum

 • 33.

  Edwin Leonardus Theodorus Johannes Heyes, Geboortedatum 15-2-1981, Geboorteplaats: Druten

 • 34.

  Christiaan Johan Uulke Hoogeveen, Geboortedatum 01-05-1969, Geboorteplaats: Ede

 • 35.

  Charles Jacobs, Geboortedatum 28-03-1962, Geboorteplaats: Den Helder

 • 36.

  Jojachin Paulus Jansen, Geboortedatum 13-11-1980, Geboorteplaats: Voorburg

 • 37.

  Hendrikus Antonius Jozeph Janssen, Geboortedatum 09-02-1950, Geboorteplaats: Haarlem

 • 38.

  Cornelia Theresia Liselotte Jongmans, Geboortedatum 05-01-1986, Geboorteplaats: Roosendaal en Nispen

 • 39.

  Lars van Keulen, Geboortedatum 25-12-1987, Geboorteplaats: Tiel

 • 40.

  Anna Josepha Petronella de Kock-De Weert, Geboortedatum 27-03-1976, Geboorteplaats: Steenbergen

 • 41.

  Ilona Maria Kortekaas, Geboortedatum 03-09-1978, Geboorteplaats: Voorhout

 • 42.

  Yvo Cornelis Maria van Korven, Geboortedatum 21-01-1973, Geboorteplaats: Tilburg

 • 43.

  Gerrit Klop, Geboortedatum 22-12-1957, Geboorteplaats: Gorinchem

 • 44.

  Hans Kopmels, Geboortedatum 30-11-1978, Geboorteplaats: Heerenveen

 • 45.

  Edgar Charles Lakens, Geboortedatum 03-03-1983, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 46.

  Jack van Leeuwen, Geboortedatum 3-8-1967, Geboorteplaats: Utrecht

 • 47.

  Antonius Hendrikus Hermanus Leferink, Geboortedatum 06-10-1962, Geboorteplaats: Hengelo

 • 48.

  Henricus Cornelis Wilhelmus Ligtenberg, Geboortedatum 02-09-1958, Geboorteplaats: Tilburg

 • 49.

  Mike van Lingen, Geboortedatum 18-06-1971, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 50.

  Dennis Lourens, Geboortedatum 18-4-1987, Geboorteplaats: Zutphen

 • 51.

  Ronald Maaskant, Geboortedatum 26-9-1952, Geboorteplaats: Oostzaan

 • 52.

  Sanne Maria Catherina van Meggelen, Geboortedatum 10-11-1987, Geboorteplaats: Terheijden

 • 53.

  Yolanda Mulder, Geboortedatum 07-02-1955, Geboorteplaats: Haarlemmermeer

 • 54.

  Klaaske Anne Leike Mutsaers, Geboortedatum 10-7-1980, Geboorteplaats: Oirschot

 • 55.

  Arnoldus Gerardus Nas, Geboortedatum 05-07-1954, Geboorteplaats: Nijmegen

 • 56.

  Martijn Arjan Oostendorp, Geboortedatum 13-06-1984, Geboorteplaats: Leiden

 • 57.

  Antonius Johannes van Os, Geboortedatum 21-08-1956, Geboorteplaats: Veldhoven

 • 58.

  Martijn Pieter Pieters, Geboortedatum 15-03-1968, Geboorteplaats: Tilburg

 • 59.

  Joannes Adrianus Raven, Geboortedatum 22-10-1957, Geboorteplaats: Amsterdam

 • 60.

  Ronald Rene Roelofsen, Geboortedatum 19-9-1962, Geboorteplaats: Den Haag

 • 61.

  Johannes Cornelius Maria Ruis, Geboortedatum 07-07-1966, Geboorteplaats: Dongen

 • 62.

  Jennifer Cornelia Marcella Seegers, Geboortedatum 22-12-1986, Geboorteplaats: Den Haag

 • 63.

  Edwin Cornelis Fransiscus Johannes Speekenbrink, Geboortedatum 23-5-1977, Geboorteplaats: Roosendaal en Nispen

 • 64.

  Pieter Clemens van der Spek, Geboortedatum 8-2-1985, Geboorteplaats: Voorburg

 • 65.

  Wolter Speksnijder, Geboortedatum 22-07-1952, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 66.

  Teunis Martinus Stam, Geboortedatum 29-10-1961, Geboorteplaats: Dordrecht

 • 67.

  Erwin Wilhelmus Petrus Stevens, Geboortedatum 26-12-1978, Geboorteplaats: Grave

 • 68.

  Alex Teerling, Geboortedatum 10-4-1983, Geboorteplaats: Stadskanaal

 • 69.

  Petrus Franciscus Wilhelmus Johannes Theunissen, Geboortedatum 17-11-1955, Geboorteplaats: Rotterdam

 • 70.

  Cornelis Jacobus Tramper, Geboortedatum 07-05-1955, Geboorteplaats: Krabbendijke

 • 71.

  Jasper George van Urk, Geboortedatum 18-11-1975, Geboorteplaats: Den Haag

 • 72.

  Jason van Veen, Geboortedatum 30-08-1989, Geboorteplaats: Utrecht

 • 73.

  Joseph Louis Marie Vercoulen, Geboortedatum 10-05-1957, Geboorteplaats: Helden

 • 74.

  Roy Verlaek, Geboortedatum 28-11-1976, Geboorteplaats: Tegelen

 • 75.

  Jacob Gerrit Verwoert, Geboortedatum 21-4-1949, Geboorteplaats: Opheusden

 • 76.

  Cornelis de Visser, Geboortedatum 27-04-1955, Geboorteplaats: Anna-Paulowna

 • 77.

  Frederik Herman Vos, Geboortedatum 23-11-1965, Geboorteplaats: Delft

 • 78.

  Ronald de Vries, Geboortedatum 01-11-1978, Geboorteplaats: Delft

 • 79.

  Cornelis Vrolijk, Geboortedatum 02-09-1976, Geboorteplaats: Den Haag

 • 80.

  Franciscus Johannes Marie van Vuuren, Geboortedatum 02-06-1958, Geboorteplaats: Rijswijk

 • 81.

  Alex Wijdekop, Geboortedatum 27-3-1964, Geboorteplaats: Amsterdam

 • 82.

  Daniël Yügnük, Geboortedatum 23-06-1967, Geboorteplaats: Velsen

 • 83.

  Willem Pieter van Zoest, Geboortedatum 27-12-1961, Geboorteplaats: Enschede

 • 84.

  Rudmer Arjen Zondervan, Geboortedatum 28-4-1963, Geboorteplaats: Sneek