Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Regeling betreffende de vergoeding per huwelijk van de ambtenaren van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de vergoeding per huwelijk van de ambtenaren van de burgerlijke stand
CiteertitelRegeling betreffende de vergoeding per huwelijk van de ambtenaren van de burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012art. 1a

15-04-2015

Onbekend

Geen
01-01-201201-01-201201-01-2012Onbekend

21-04-2015

Onbekend

Geen
01-01-200601-01-2012Onbekend

10-03-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de vergoeding per huwelijk van de ambtenaren van de burgerlijke stand

 

 

BABS

Artikel 1 Algemene bepalingen

Lid 1

Voor het voltrekken van een huwelijk ontvangen de ambtenaren van de burgerlijke stand de volgende vergoeding:

  • a

    Voor een kosteloze huwelijksvoltrekking is de vergoeding nihil, omdat deze voltrokken wordt door medewerkers van de gemeente Gorinchem tijdens werktijd en hier geen voorbereidingstijd aan vast zit voor het voorbreiden van een toespraak en/of het bezoeken van het bruidspaar thuis;

  • b

    Voor overige huwelijksvoltrekkingen is de vergoeding gelijk aan viermaal het bruto uurloon behorende bij het maximum van schaal 8 van bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Gorinchem;

Lid 2

Voor het voltrekken van huwelijken op een bijzondere locatie wordt een toeslag verleend 50% op de in het vorige lid onder b genoemde vergoeding.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 onder intrekking van de regeling d.d. 10 maart 2006.