Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Regeling cafetariamodel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling cafetariamodel
CiteertitelRegeling cafetariamodel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Onbekend

17-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling cafetariamodel

 

 

Regeling cafetariamodel

Artikel 1 Uitwisselen verlofuren tegen geld

In tegenstelling tot hetgeen staat vermeld in artikel 4a:1, lid 1, kan de ambtenaar gedurende het gehele jaar, doch uiterlijk 1 december van het betreffende jaar, een verzoek indienen om het aantal verlofuren te verminderen in ruil voor een geldelijke vergoeding als bedoeld in artikel 4a:1, lid 5.

Artikel 2 Uitwisselen geld tegen verlofuren

In tegenstelling tot hetgeen staat vermeld in artikel 4a:2, lid 1, kan de medewerker gedurende het gehele jaar, doch uiterlijk 1 december van het betreffende jaar, een verzoek indienen om het aantal verlofuren te vermeerderen tegen inlevering van een geldelijke vergoeding als bedoeld in artikel 4a:2, lid 4.

Artikel 3 Inzet van tijd en geld voor fiscaal aantrekkelijke doelen

Het cafetariamodel is een ruilmodel, waarbij de bronarbeidsvoorwaarde geruild kan worden tegen de doel- arbeidsvoorwaarde.

Artikel 4 Fiscaal aantrekkelijke doelen waarvoor bronnen kunnen worden ingezet

Bronnen kunnen voor de volgende doelen worden ingezet:

 • -

  Fiets Dit is geregeld in de afzonderlijk vastgestelde regeling “Fietsplan Gemeente Gorinchem”

 • -

  Vakbondscontributie De medewerker kan een verzoek indienen om de eindejaarsuitkering in te zetten voor de contributie van het lidmaatschap van de vakbond. Hij dient daartoe te overleggen een bewijs, dat de contributie is betaald. Dit kan door middel van een verklaring van de vakbond of door overlegging van bankafschriften.

 • -

  Cursussen en vakliteratuur De vakantietoelage en/of de eindejaarsuitkering kunnen worden ingezet ten behoeve van de volgende beroepskosten, die niet door de werkgever worden vergoed, maar wel aan het werk gerelateerd zijn:

  • o

   Cursussen

  • o

   Congressen

  • o

   Seminars

  • o

   Symposia

  • o

   Vakliteratuur

  Of er sprake is van beroepskosten is ter beoordeling aan de werkgever. Bij het indienen van het verzoek dient de ambtenaar betaalbewijzen te overleggen. Het minimaal te declareren bedrag is € 50,00.

 • -

  ReiskostenTenzij de medewerker vóór 15 november van het betreffende kalenderjaar schriftelijk aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken, wordt het niet benutte fiscaal onbelaste gedeelte van reiskosten (dienstreizen en woon-werkverkeer) uitgeruild tegen (een deel van) de eindejaarsuitkering.

Artikel 5 Overige gevallen

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, nemen burgemeester en wethouders in voorkomend geval een aparte beslissing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009 onder gelijktijdige intrekking van de regeling d.d. 11 april 2006.