Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit inzake het in de gemeente Gulpen-Wittem te voeren coffeeshopbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit inzake het in de gemeente Gulpen-Wittem te voeren coffeeshopbeleid
CiteertitelBesluit inzake het in de gemeente Gulpen-Wittem te voeren coffeeshopbeleid
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nota 'Juridisch instrumentarium bestrijding drugsproblematiek' van de stuurgroep regionaal integraal drugsbeleid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2001nieuwe regeling

08-03-2001

Heuvelland Actueel, 03-04-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit inzake het in de gemeente Gulpen-Wittem te voeren coffeeshopbeleid

 

 

Besluit inzake het in de gemeente Gulpen-Wittem te voeren coffeeshopbeleid.

De burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem;

overwegende:

dat de gemeente Gulpen-Wittem een landelijke gemeente is van 15.600 inwoners, welke verdeeld wonen over een tiental kerkdorpen en een groot aantal gehuchten en buurtschappen;

dat het aantal inwoners per kerkdorp derhalve relatief gering is en dat de kernen derhalve kleinschalig zijn en een duidelijke woonfunctie hebben;

dat in alle kerkdorpen, ondanks de geringe omvang sprake is van een basisschool en dat er daarnaast in twee kerkdorpen een school voor voortgezet onderwijs aanwezig is;

dat er in alle kerkdorpen diverse natte horecagelegenheden zijn;

dat de gemeente Gulpen-Wittem aan Duitsland en België grenst en dat het centrum van de Duitse stad Aken zelfs minder dan 12 kilometer van Gulpen-Wittem verwijderd is;

dat bij vestiging van een of meer coffeeshops in een van de kerkdorpen van de gemeente Gulpen-Wittem gevreesd moet worden voor een ernstige aantasting van de woonfunctie van die kern en dat de aanzuigende werking te opzichte van het buitenland van dien aard zou zijn dat dit ernstige verstoringen van de openbare orde tot gevolg zou kunnen hebben;

dat in het districtscollege ( politie, justitie en burgemeesters) hierover in het verleden afspraken zijn gemaakt, mede naar aanleiding van de nota "juridisch instrumentarium bestrijding drugsproblematiek" van de stuurgroep regionaal integraal drugbeleid;

besluit:

tot het voeren van een zogenaamd nul-optiebeleid met betrekking tot de vestiging van coffeeshops in de gemeente Gulpen-Wittem.

Gulpen-Wittem, 8-3-2001

De burgemeester,

Drs. C.A.C.M. Nuytens.