Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg
CiteertitelStructuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageStructuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2019-265131

G.17.04323

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 31 januari 2018 beschikbaar via het Gemeenteblad]

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op het voorstel van het college om de 'nota reacties bij ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' en de Structuurvisie Ruimtelijke Economie vast te stellen

 

Besluit

Bepaalt

  • 1.

    De 'nota reacties bij ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' vast te stellen.

  • 2.

    De Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vaststellen.

     

De digitale visie is te raadplegen op de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1729.SVREZL2017-VA01.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 21 december 2017.

Wnd. griffier,

A.F.M. Askamp.

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.