Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de uitgifte van vergunningen voor het parkeren op de vergunninghouderplaatsen in de Commandeurstraat te Mechelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de uitgifte van vergunningen voor het parkeren op de vergunninghouderplaatsen in de Commandeurstraat te Mechelen
CiteertitelNadere regels voor de uitgifte van vergunningen voor het parkeren op de vergunninghouderplaatsen in de Commandeurstraat te Mechelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gulpen-Wittem/487655/CVDR487655_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gulpen-Wittem/626585/CVDR626585_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

29-09-2020

Gulp en Geuljournaal, 13 november 2020

g.20.03587

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de uitgifte van vergunningen voor het parkeren op de vergunninghouderplaatsen in de Commandeurstraat te Mechelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem;

Overwegende dat:

 • De bewoners van de Commandeurstraat tijdens een bewonersavond gepleit hebben voor het instellen van vergunninghouderparkeren;

 • Het college de effecten van parkeerregulering op de omgeving derhalve nader wenst te onderzoeken;

 • Het college deze effecten proefondervindelijk wenst vast te stellen;

 • Het college de Commandeurstraat tussen huisnummer X en Y te Mechelen aangewezen heeft als weggedeelte bestemd voor het parkeren door vergunninghouders in de zin van artikel 2, eerste lid van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018;

 • Het college in 2018 beleidsregels heeft vastgesteld voor de uitgifte van parkeervergunningen;

 • De vastgestelde beleidsregels enkel betrekking hebben op de kern Gulpen;

 • Het in het belang is van het onderzoek naar de effecten van de parkeerregulering aanvullende beleidsregels op te stellen voor de uitgifte van parkeervergunningen voor de Commandeur-straat te Mechelen;

Gelet op:

 • artikel 4 , van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018;

 • het aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Commandeurstraat Mechelen;

 • De beleidsregels parkeervergunningen (inwerking getreden 1 mei 2018)

Besluit:

 • 1.

  de beleidsregels parkeervergunningen met uitzondering van artikel 4 lid e ( inwerking getreden 1 mei 2018)voor uitgifte van parkeervergunningen van toepassing te verklaren op de gehele Commandeurstraat te Mechelen;

 • 2.

  de geldigheid voor de bewonersvergunning zoals genoemd in artikel 4 lid 1 e, de Commandeurstraat nr. 8 t/m nr. 56 van toepassing is;

 • 3.

  voor de zone zoals genoemd in artikel 5 lid 4 van de beleidsregels gelezen dient te worden de Commandeurstraat tussen nr. 8 t/m 56.

   

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

 

Gulpen-Wittem, 29 september 2020

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens