Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent bebouwde komgrenzen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent bebouwde komgrenzen
CiteertitelBebouwde komgrenzen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeutenaken Elkenrade Epen Eperheide Euverem Eys Eyserheide Gulpen Heijenrath Hilleshagen Ingber Mechelen Nijswiller Partij Reijmerstok Schweiberg Slenaken Stokhem Trintelen Wahlwiller Wijlre Wittem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen in de zin van de Wegenverkeerswet, de Wegenwet en de Boswet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 27 van de Wegenwet
 3. artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-202024-03-2021nieuwe regeling

29-10-2020

gmb-2020-323851

G.20.02571

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent bebouwde komgrenzen

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2020 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op artikel 20a de wegenverkeerswet, artikel 27 van de wegenwet en artikel 4.1 onderdeel a. van de wet natuurbescherming

Besluit
 • 1.

  De bebouwde komgrenzen vast te stellen zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen.

 • 2.

  Alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen in de zin van de Wegenverkeerswet, de Wegenwet en de Boswet in te trekken.

 • 3.

  Het vaststellen van de komgrenzen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 29 oktober 2020.

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Rechtsmiddel

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen zes weken, ingaande de dag na de datum van deze bekendmaking. Een bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener en de dagtekening. Een bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gulpen-Wittem en kan worden gezonden aan het adres: Postbus 56, 6270 AB Gulpen.

Bijlage 1: Kaarten