Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Nadere regels voor exploitatie van openbare inrichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor exploitatie van openbare inrichtingen
CiteertitelNadere regels voor exploitatie van openbare inrichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is gebaseerd op artikel 2:28 lid 5 van de APV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR281055/CVDR281055_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2019Nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-104931

2019/133453

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor exploitatie van openbare inrichtingen

Het College van burgemeester en wethouders van Haarlem

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:28 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

BESLUIT

 

Vast te stellen

 

NADERE REGELS VOOR EXPLOITATIE VAN OPENBARE INRICHTINGEN

 

1. Algemene regels voor openbare inrichtingen

 • 1.1.

  De exploitant zorgt ervoor dat in de inrichting en in de onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare orde niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door de exploitatie van de inrichting of door bezoekers van de inrichting.

 • 1.2.

  Het is niet toegestaan activiteiten te ontplooien die samenscholingen voor de inrichting zouden kunnen stimuleren.

 • 1.3.

  Glaswerk en drank mogen door bezoekers van de inrichting niet mee naar buiten worden genomen.

 • 1.4.

  De exploitant zorgt ervoor dat verstoringen van de (openbare) orde van meer dan geringe betekenis worden gemeld bij de politie. Indien er sprake is van gebruik van geweld dient de politie altijd in kennis te worden gesteld.

 • 1.5.

  Personen die in de uitoefening van het horecabedrijf beveiligingswerkzaamheden verrichten (horecaportiers) dienen te voldoen aan de eisen gesteld bij of krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

 • 1.6.

  De houder van deze ontheffing meldt voor de aanvang van de feitelijke beveiligingswerkzaamheden de volledige personalia van deze portier aan de Afdeling Korpscheftaken van de Politie eenheid Noord Holland.

 • 1.7.

  De exploitant zorgt er voor dat bezoekers van de toiletten in de inrichting gebruik kunnen maken.

 • 1.8.

  De exploitant zorgt ervoor dat de toiletten goed aangegeven staan en in zindelijke staat verkeren.

 • 1.9.

  De exploitant zorgt ervoor dat aan personen die zich in staat van dronkenschap bevinden geen alcoholische dranken worden verstrekt.

 • 1.10.

  De voorschriften gesteld in de melding of vergunning brandveilig gebruik dienen stipt opgevolgd te worden.

 • 1.11.

  Alle ter zake, nader, door of vanwege de teamchef van politie te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

2. Aanvullende regels voor openbare inrichtingen met een nachtontheffing ex artikel 2:29a APV

 • 2.1.

  Naast de in artikel 1 genoemde Algemene regels voor openbare inrichtingen gelden voor nachtgelegenheden de onderstaande bepalingen.

 • 2.2.

  Gedurende de openingstijden van de inrichting dient ter uitvoering van beveiligingswerkzaamheden een portier aanwezig te zijn.

 • 2.3.

  Indien de bescherming van de openbare orde en veiligheid dit noodzakelijk maakt, kan de burgemeester met onmiddellijke ingang aanvullende voorschriften aan de ontheffing verbinden.

3. Aanvullende regels voor openbare inrichtingen die gebruik maken van de zgn. 6-uurs ticketregeling ex artikel 2:29 lid 4 APV

 • 3.1.

  Het totaal aantal te verstrekken tickets per kalenderjaar bedraagt 30.

 • 3.2.

  Per avond kunnen maximaal twee bedrijven tot 06.00 uur geopend zijn en de uiterlijke toegangstijd is 03.30 uur.

 • 3.3.

  Per openbare inrichting kan er per kalenderjaar maximaal tien maal een ticket worden verstrekt.

 • 3.4.

  Aanvragen dienen uiterlijk vier weken van te voren ingediend te worden.

 • 3.5.

  Gedurende de openingstijden van de inrichting dient ter uitvoering van beveiligingswerkzaamheden een portier aanwezig te zijn.

 • 3.6.

  Het horecabedrijf dient over een inpandige rookruimte te beschikken.

4. Algemene regels betreffende de openingstijden

 • 4.1.

  Vijftien minuten voor het uiterlijke sluitingstijdstip zoals opgenomen in tabel 4.1 wordt er geen muziek meer ten gehore gebracht, wordt de volledige verlichting ontstoken en worden er geen consumpties meer verstrekt.

 • 4.2.

  Het publiek dient voor het uiterlijke sluitingstijdstip de inrichting te hebben verlaten.

 

Voor de verschillende soorten inrichtingen geldt het volgende uiterlijke sluitingstijdstip

Soort inrichting

Artikel APV

Uiterlijke sluitingstijdstip

Daghoreca; Geen DHW- of Exploitatievergunning

art 2:28 lid 3b

19:00 uur

Ondergeschikte horeca met of zonder DHW of Exploitatievergunning

art 2:28 lid 2

Gelijk met sluitingstijdstip hoofdactiviteit

Reguliere horeca met DHW- of Exploitatievergunning

art 2:29 lid 1art 2:29 lid 1

ma, di, wo, do vr: 00:30 uur

za, zo:

01:00 uur

Horeca in aangewezen gebied met verruimde sluitingstijd

art 2:29 lid 2

ma, di, wo, do:

02:00 uur

vr, za, zo:

04:00 uur

Horeca met Nachtontheffing

art 2:29a

05:00 uur

Ticket-regeling; ontheffing op individuele aanvraag

art 2:29 lid 4

06:00 uur

 

5. inwerkingtreding

Deze regels treden op 15 april 2019 in werking.

Burgemeester

Secretaris