Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Tarieventabel Staangeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Staangeld 2014
CiteertitelTarieventabel Staangeld 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 156
  2. Gemeentewet art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

19-12-2013

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 24-12-2013

GemHG/INTERN/13873
17-05-2012nieuwe regeling

26-04-2012

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 16-05-2012

GemHG/INTERN/8043

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Staangeld 2014

 

 

behorende bij de verordening staangeld, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 2010.

 

Titeldeel 1

 

Tarieventabel Staangeld 2014

behorende bij de verordening staangeld, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 2010.

 

Tarieventabel Staangeld 2014

Woonwagen-

Rijnstraat 9

64

€130,65

€130,65

centrum

Rijnstraat 11

64

€130,65

€130,65

"De Peulen"

Rijnstraat 13

64

€130,65

€130,65

aan de

Rijnstraat 15

64

€130,65

€130,65

Rijnstraat

Rijnstraat 17

64

€130,65

€130,65

 

Rijnstraat 19

64

€130,65

€130,65

 

1. De “Tarieventabel Staangeld 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze tarieventabel treedt in werking op 1 januari 2014.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2014.

4. Deze tarieventabel wordt aangehaald als "Tarieventabel Staangeld 2014".