Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haren

Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voederverbod duiven
CiteertitelAanwijzingsbesluit voederverbod duiven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De grondslag van het aanwijzingsbesluit in de Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2010 staat in artikel 2:63A.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 2.4.22a Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2005
  2. Art. 6:5 Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2009Nieuwe regeling

10-03-2009

Harener Weekblad, 12 maart 2011

2009-602

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven

Burgemeester en Wethouders der gemeente Haren,

Overwegende:

dat in het centrum van Haren veel overlast wordt ondervonden van duiven;

dat de overlast bestaat uit:• eieren die in de dakgoot gelegd worden;• uitwerpselen; • rustverstoring;• in de vensterbank plaatsnemende duiven;• schade aan koperen goten van de kerk;

dat gebleken is dat in de omgeving van de hervormde kerk duiven gevoederd worden;

dat uit verschillende media - de Groninger internet courant en de website van de ''stadsduivenwerkgroep Groningen'' - blijkt, dat de ''stadsduivenwerkgroep Groningen'' bezig is de duivenpopulatie vanuit Groningen naar Haren te lokken;

dat hierdoor de overlast van duiven in Haren nog verder zal toenemen;

dat wij dit onwenselijk achten;

dat artikel 2.4.22a van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Haren vastgesteld op 8 november 2005 ons de mogelijkheid biedt gebieden aan te wijzen waar het verboden is duiven te voederen;

dat wij, gelet op het bovenstaande, hebben besloten van deze mogelijkheden gebruik te maken;

wij derhalve

b e s l u i t e n :

 

Artikel 1  

1. als gebied, waarbinnen het in de gemeente verboden is duiven te voederen, aan te wijzen: Het gebied gelegen tussen de Molenweg, de Kromme Elleboog, de Jachtlaan, de Terborgsteeg, de Julianalaan, de Emmalaan, de Kroonkampweg, Achter de molen en de Vondellaan, één en ander als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;2. dat dit besluit in werking treedt op het moment van bekendmaking. 

Haren, 10 maart 2009.

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Kaart gebied voederverbod 1  

550px