Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleid voor de plaatsing van anti-ram(kraak)palen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid voor de plaatsing van anti-ram(kraak)palen
CiteertitelBeleid voor de plaatsing van anti-ram(kraak)palen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

15-12-2009

De Heemsteder, 23 december 2009

438401

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid voor de plaatsing van anti-ram(kraak)palen

 

 

Voor het plaatsen van anti-ram(kraak)palen is een vergunning van burgemeester en wethouders nodig in het kader van artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Doel

Doel van de criteria is om daar waar dat nodig is de veiligheid rond de winkels te waarborgen zonder dat dit ten koste gaat van de (beeld)kwaliteit en de toegankelijkheid van het winkelgebied voor het winkelend publiek en bewoners.

Het uitgangspunt blijft dan ook dat de loopruimte zo min mogelijk moet worden beperkt door obstakels als anti-ram(kraak)palen.

Criteria

Om dit doel te bewerkstelligen zijn de volgende criteria opgesteld:

 • -

  Er dient te worden aangetoond dat deze door de verzekeringsmaatschappij als verplichte maatregel zijn opgelegd. Dit kan door het overleggen van een schriftelijke verklaring van de betreffende maatschappij, voorzien van een deugdelijke onderbouwing;

 • -

  De palen dienen bij voorkeur op eigen terrein en binnen de gevellijn te worden geplaatst. Het hart van de paal mag echter ten hoogste 0,50 m uit de gevel worden geplaatst. Afwijkende plaatsingen behoeven specifieke onderbouwing;

 • -

  De obstakelvrije loopruimte tussen de palen en enig ander obstakel, zoals bijvoorbeeld een lantaarnpaal, een boom of afvalbak dient gedurende de periode dat de palen in functie zijn minimaal 0,90 m te bedragen. Indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders bij plaatsing van de palen onvoldoende obstakelvrije loopruimte resteert, dan wordt er geen vergunning voor plaatsing verleend;

 • -

  De palen dienen verzinkbaar te zijn en te worden uitgevoerd in of de standaardkleur voor het centrumgebied (donkergrijs RAL 7016) of rvs. Afwijkende kleuren en/of afwerking behoeven specifieke onderbouwing;

 • -

  De palen dienen tijdens winkelopeningstijden (maandag tot en met zaterdag van 8:00 - 18:00 uur) en tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld een braderie, te zijn verzonken;

 • -

  De palen dienen tijdens de avonduren en in de nacht direct te zijn verlicht. Dit kan door middel van een topverlichting of (LED-)verlichting langs de bovenrand. Indirecte aanlichting (bijvoorbeeld vanaf de gevel) is niet toegestaan;

Vergunningverlening

Als wordt voldaan aan de bovenstaande criteria, dan kan er vergunning worden verleend. Dit al dan niet in combinatie met precarioheffing (gebruik gemeentegrond).

De vergunningverlening en precarioheffing geschiedt overeenkomstig de huidige procedures. Voor de berekening van de precariobelasting wordt per paal 1 m² gerekend (algemeen tarief).

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 en gewijzigd bij besluit van 15 december 2009 en gepubliceerd in de Heemsteder op 23 december 2009.

 

Dit beleid treedt in werking op 1 januari 2010.