Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijsbesluit Wet BRP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Wet BRP
CiteertitelAanwijsbesluit Wet BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.8, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

04-03-2015

Hgv.Crt. 11-03-2015

BBV01704

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Wet BRP

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij in de vergade­ring van 4 maart 2015 het volgende aanwijsbesluit hebben genomen:

 

Besluit tot aanwijzen van functionarissen van het team Burgerzaken van de Eenheid Dienstverlening van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen.

 

De aangewezen functionarissen zijn vanaf 1 januari 2015 bevoegd tot het afnemen van een verklaring onder ede of belofte in de zin van artikel 2.8, tweede lid, onder e van de Wet BRP voor de gemeente Hoogeveen.

 

Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Gemeentewinkel

 

Hoogeveen, 4 maart 2015

 

Burgemeester en wet­houders van Hoogeveen,

de secretaris, de burgemeester,

G.H. de Vries K.B. Loohuis