Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Landelijke handhavingstrategie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLandelijke handhavingstrategie
CiteertitelLandelijke handhavingstrategie
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageLandelijke handhavingstrategie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

22-09-2015

Elektronisch Waterschapsblad, 2015, 9921

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Landelijke handhavingstrategie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de Landelijke Handhavingstrategie (versie 1.7. dd. 24 april 2014).

Met dit besluit heeft zij ingestemd met het vervangen van hoofdstuk 3 uit de Nota Toezicht en Handhaving 2011-2016 door de Landelijke Sanctiestrategie.

 

De nieuwe sanctiestrategie treedt inwerking op 1 januari 2016.

Landelijke handhavingstrategie

besluit van 22 september 2015