Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Legger van de Primaire waterkeringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLegger van de Primaire waterkeringen
CiteertitelLegger van de Primaire waterkeringen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De volgende leggers worden ingetrokken: Legger van de Primaire waterkering (1997) van het hoogheemraadschap van Schieland, uitgezonderd de zonering van de Voorliggende Waterkering, Legger van de Primaire waterkeringen dijkring 15 Lek- en Nieuwe Maasdijk (1999) van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, Legger van de Primaire waterkeringen dijkring 15 IJsseldijk (1999) van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet
 2. Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2016nieuwe regeling

30-03-2016

Waterschapsblad, 2016, 2616

2016.00182

Tekst van de regeling

Intitulé

Legger van de Primaire waterkeringen

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 26 januari 2016, nr. 2016.00182;

 

B E S L U I T :

 • -

  de Legger van de Primaire waterkeringen, versie 2.1, d.d. 30 maart 2016 vast te stellen;

 • -

  de nota van beantwoording inzake zienswijzen ontwerp-legger Primaire waterkeringen, versie 3.2, d.d. 20 januari 2016, vast te stellen;

 • -

  de Legger van de Primaire waterkeringen de achtste dag na voorafgaande bekendmaking in werking te laten treden;

 • -

  de volgende leggers in te trekken per datum van inwerkingtreding van de Legger van de Primaire waterkeringen:

  • o

   Legger van de Primaire waterkering (1997) van het hoogheemraadschap van Schieland, uitgezonderd de zonering van de Voorliggende Waterkering;

  • o

   Legger van de Primaire waterkeringen dijkring 15 Lek- en Nieuwe Maasdijk (1999) van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard;

  • o

   Legger van de Primaire waterkeringen dijkring 15 IJsseldijk (1999) van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.

Rotterdam, 30 maart 2016

de verenigde vergadering voornoemd,

secretaris, voorzitter,