Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kapelle

Aanwijzingsbesluit evenemententerrein Kapelse Dag 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKapelle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit evenemententerrein Kapelse Dag 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit evenemententerrein Kapelse Dag 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 174 Gemeentewet
  2. artikel 2.25 en 2.26 Algemene plaatselijke verordening Kapelle 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2016Onbekend

01-08-2016

Gemeenteblad, nr 108141

2016/3

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit evenemententerrein Kapelse Dag 2016

 

 

Aanwijzingsbesluit evenemententerrein Kapelse Dag 2016

 

Burgemeester van de gemeente Kapelle;

overwegende, dat;

 

op zaterdag 27 augustus 2016 de Kapelse Dag plaatsvindt in de gemeente Kapelle;

 

daarbij in het verleden veel glaswerk op de openbare weg is achtergelaten;

de openbare orde en veiligheid gewaarborgd dienen te worden;

 

gelet op;

 

het bepaalde in de artikelen 2.25 en 2.26 van de Algemene plaatselijke verordening Kapelle 2012 en artikel 174 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

1.de volgende straten aan te wijzen als tijdelijk evenemententerrein op zaterdag 27 augustus 2016, vanaf 17.00 uur tot zondag 07.00 uur: het Kerkplein, de Weststraat en het Parkeerterrein voor de Emté supermarkt te Kapelle, een en ander conform bijgevoegde situatietekening;

 

2.aan dit besluit het voorschrift te verbinden dat binnen het in het eerste lid aangewezen evenemententerrein het niet is toegestaan om glaswerk, bedoeld voor consumptie van drank ter plaatse, mee te nemen of in bezit te hebben.

 

Kapelle, 1 augustus 2016

 

 

Situatietekening