Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het voorzieningenfonds Nadere regels voorzieningenfonds 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het voorzieningenfonds Nadere regels voorzieningenfonds 2017
CiteertitelNadere regels voorzieningenfonds 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/CVDR432158/CVDR432158_1.html
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201828-01-2021nieuwe regeling

22-11-2017

gmb-2017-225132

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het voorzieningenfonds Nadere regels voorzieningenfonds 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelet op artikel 1.7 en 1.8 verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2017 en;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Lijst van instellingen

 • 1.

  De volgende lidmaatschappen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

 • -

  sociaal-culturele-, hobby- of sportieve activiteiten.

 • -

  Zaalsporten

 • -

  Veldsporten

 • -

  Denksporten

 • -

  Dansen- Ballet

 • -

  Fitness, Taekwondo, Slender You en dergelijke

 • -

  Vogelsportvereniging en hondentraining

 • -

  Bibliotheek

 • -

  EHBO

 • -

  Contributie voor Automobielclub

 • -

  Contributie voor Film- Video- Computervereniging

 • -

  Contributie voor Muziek- en Zangvereniging

 • -

  Contributie voor Volkstuinvereniging

 • -

  Contributie voor Postzegelvereniging

 • -

  Contributie voor culturele verenigingen, stichtingen en instellingen

 • -

  Avondvierdaagse

 • -

  Nutscursussen

 • -

  Rotterdampas

 • -

  Schoolreisje, Schoolkamp en Werkweek

 • -

  Ouderbijdrage voor schoolfonds

 • -

  Zwemlessen

 • -

  Belbus

Artikel 3. Inkomensgrenzen

 • 1.

  De netto inkomensgrenzen worden gelijk gesteld aan 110% van de geldende bijstandsnorm zoals vastgelegd in de Participatiewet.

Artikel 4. Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels voorzieningenfonds 2017”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel van 22 november 2016.

De secretaris,

De burgemeester,