Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit comptabele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit comptabele
CiteertitelAanwijzingsbesluit comptabele
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2016Nieuwe regeling

14-06-2016

Gemeenteblad 27-06-2016, Nr. 84925

ZK15010785

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit comptabele

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

Gelet op de Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2015;

BESLUIT:

de volgende functionarissen te mandateren om op te treden als comptabele:

 • -

  R.C.J. van Dorp

 • -

  A.M.A. van den Heuvel-Boere

 • -

  F.G.J. Koffeman

 • -

  W. Revet

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad. Tegelijk met de inwerkingtreding van dit besluit, worden de mandaten/aanwijzingsbesluiten van de huidige comptabelen ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2016.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. R.S. Cazemier