Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard tot vaststelling van de Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Krimpenerwaard 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard tot vaststelling van de Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Krimpenerwaard 2020
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Krimpenerwaard 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 30 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 3. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
 4. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-202001-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-4471

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard tot vaststelling van de Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Krimpenerwaard 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 • 1.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: de streekarchivaris Midden-Holland;

 • 2.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen de archiefbewaarplaats van de gemeenschappelijk regeling Streekarchief Midden Holland (SAMH) gevestigd aan de Kleine Esch 970 te Moordrecht;

 • 3.

  een Strategisch Informatie Overleg in te stellen:

  • a.

   Het Strategisch Informatie Overleg dient om beleid en besluitvorming ten aanzien van het informatiebeheer en ten aanzien van de verwerving van informatie en archieven voor te bereiden.

  • b.

   Het Strategisch Informatieoverleg bestaat uit het hoofd van het organisatieonderdeel, zelfstandig belast met de documentaire informatievoorziening, de informatiemanager en de archivaris.

  • c.

   Aan het Strategisch Informatie Overleg wordt tevens deelgenomen door:

   • -

    een vertegenwoordiger van de bedrijfsprocessen (Control)

   • -

    een vertegenwoordiger Documentaire Informatie Voorziening (DIV)

   • -

    een inhoudelijk en of onafhankelijk deskundige (ad-hoc)

  • d.

   Eerst genoemde vertegenwoordigers (lid b) kunnen incidenteel oproepen tot een overleg. Indien het door één van de vertegenwoordigers noodzakelijk wordt geacht.

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op 1-1-2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Krimpenerwaard 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard dd: 17 december 2019

de secretaris,

mw. mr. M.Plantinga

de burgemeester,

mr. R.S.Cazemier