Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Aanwijzingsbesluit artikel 231 Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 231 Gemeentewet
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 231 Gemeentewet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-202001-01-2020Nieuwe regeling

28-04-2020

gmb-2020-116260

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 231 Gemeentewet

Het college van Maasdriel,

 

Gelet op artikel 231, tweede lid, onder b, c, d en e van de Gemeentewet,

Besluit:

 • 1.

  aan te wijzen:

  • a.

   als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar): de senior medewerker financieel beheer, medewerker bij het team Financiën (BVEB) en de medewerkers financieel beheer, medewerkers bij het team Financiën (BVEB) als zijn vervanger;

  • b.

   als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar): de medewerker financieel beheer, medewerker bij het team Financiën (BVEB) en de overige medewerkers financieel beheer, medewerkers bij het team Financiën als zijn vervanger;

  • c.

   als gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d van de Gemeentewet: alle medewerkers van het team Publieke Dienstverlening;

  • d.

   als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder): de belastingdeurwaarders van Cannock Chase Public.

 • 2.

  alle eerdere aanwijzingsbesluiten in te trekken;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking daarvan en terug werkt tot 1 januari 2020.

Kerkdriel,28 april 2020.

Het college van Maasdriel,

mevrouw drs. G.Wildeman

secretaris

H. vanKooten

burgemeester