Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening geurhinder en veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Maasdriel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6, 8 en 9

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2011 nieuwe regeling

16-12-2010

Het Carillon

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

gelet op de artikelen 6, 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij en de door de raad vastgestelde “Gebiedsvisie Geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel”;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening geurhinder en veehouderij

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begrippen die in deze verordening en de bijlagen worden gehanteerd zijn gelijkluidend aan de begrippen uit de Wet geurhinder en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebied en wijzigen afstanden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wet geurhinder en veehouderij wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Maasdriel met uitzondering van het ten westen van de A2 gelegen buitendijks gedeelte van het grondgebied van de Gemeente Maasdriel.

 • 2.

  In afwijking van de waarden (afstanden), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wet geurhinder en veehouderij gelden:

  • -

   voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom: 50 meter

  • -

   voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom: 25 meter.

Artikel 3 Aanwijzing deelgebieden en wijzigen geurnormen (potentiële) nieuwbouwplannen

 • 1.

  Als deelgebieden als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet geurhinder en veehouderij worden aangewezen:

  Kern

  Naam ruimtelijk plan, kaartnummer en maximale geurnorm (uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht)

  Alem

  Alem-Zuid (bijlage: kaart 12, maximale geurnorm 8)

  Alem

  Den Teuling /Weikesstraat 28 (bijlage: kaart 13, maximale geurnorm 3)

  Ammerzoden

  Onderwaard (bijlage: kaart 3, maximale geurnorm 8)

  Ammerzoden

  Uilecoten (bijlage: kaart 4, maximale geurnorm 3)

  Ammerzoden

  Ammerzoden-Noord (bijlage: kaart 5, maximale geurnorm 3)

  Ammerzoden

  Achterstraat-Oost (bijlage: kaart 6, maximale geurnorm 8)

  Ammerzoden

  Langedijkstraat-Oost (bijlage: kaart 7, maximale geurnorm 3)

  Ammerzoden

  Uitbreiding bedrijventerrein Noordzijde Hogesteeg (bijlage: kaart 8, maximale geurnorm 3)

  Hedel

  Bedrijventerrein “De Winkels” 1e fase (bijlage: kaart 9, maximale geurnorm 8)

  Hedel

  Bedrijventerrein De Kampen-Noord (bijlage: kaart 10, maximale geurnorm 8)

  Hedel

  Bedrijventerrein De Kampen (bijlage: kaart 11, maximale geurnorm 4)

  Heerewaarden

  Sportvelden (bijlage: kaart 18, maximale geurnorm 3)

  Hurwenen

  Sportvelden (bijlage: kaart 15, maximale geurnorm 5)

  Hurwenen

  Groenestraat (bijlage: kaart 16, maximale geurnorm 3)

  Hurwenen

  Wielewaallaan-Zuid (bijlage: kaart 17, maximale geurnorm 7)

  Rossum

  Rubens/Rossum-Noord (bijlage: kaart 14, maximale geurnorm 3)

  Well

  Sportvelden (bijlage: kaart 1, maximale geurnorm 6)

  Well

  Well-Noord 2e fase (bijlage: kaart 2, maximale geurnorm 8)

  De deelgebieden waarop dit artikel betrekking heeft zijn weergegeven op de kaarten 1 tot en met 18 in de bijlage behorende bij deze verordening.

 • 2.

  In afwijking van de waarden (geurnormen, uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c van de Wet geurhinder en veehouderij voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom is voor deze gebieden de waarde (geurnorm) van toepassing zoals aangegeven op de kaarten 1 tot en met 18 in de bijlage behorende bij deze verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maasdriel”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.

De raad voornoemd,

De griffier

Mevrouw drs. J.F.van Zutphen

de voorzitter

A.Frankfort

Bijlage

Bijlage