Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidskader bodem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidskader bodem 2012
CiteertitelBeleidskader bodem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidskader bodem 2012 Maastricht d d 2013-04-23 (2)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bodembescherming

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2013Regeling vervangt Beleidskader bodem 2005

23-04-2013

De Ster 3 mei 2013, Gemeenteblad C. no. 31-2013

volgno. 30-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskader bodem 2012