Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Medemblik

Besluit van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het aanwijzen van risicovolle vechtsportwedstrijden waarvoor een evenementenvergunning verplicht is (Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden Medemblik)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMedemblik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het aanwijzen van risicovolle vechtsportwedstrijden waarvoor een evenementenvergunning verplicht is (Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden Medemblik)
CiteertitelAanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden Medemblik
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden Medemblik, zoals vastgesteld op 26 april 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Medemblik/632909/CVDR632909_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2020nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-239384

DOC-20-236282 Z-19-084705

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het aanwijzen van risicovolle vechtsportwedstrijden waarvoor een evenementenvergunning verplicht is (Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden Medemblik)

De burgemeester van Medemblik,

 

overwegende dat, het op grond van het gestelde in artikel 2:25, lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020 (verder Apv), zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2019, de organisator c.q. de vergunninghouder van door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s waarvoor een evenementenvergunning verplicht is, niet van slecht levensgedrag is;

 

overwegende dat, reguliere sportactiviteiten en sportwedstrijden in of op daarvoor bestemde accommodaties zijn uitgezonderd van het evenementenbegrip en dientengevolge niet vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn;

 

overwegende dat, deze uitzondering niet geldt voor aangewezen vechtsportwedstrijden of -gala’s;

 

overwegende dat, full-contact vechtsportwedstrijden of -gala’s een verhoogde kans op ongeregeldheden met zich meebrengen;

 

overwegende dat, het om die reden niet wenselijk wordt geacht dat deze evenementen vergunningsvrij kunnen worden georganiseerd;

 

besluit:

de volgende categorieën vechtsportwedstrijden aan te wijzen als risicovol:

 

 • 1.

  Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts), cage fight (kooigevecht), kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten;

 • 2.

  te bepalen dat deze aanwijzing van de onder 1 genoemde categorieën vechtsportwedstrijden van toepassing is voor zover deze vechtsportwedstrijden worden georganiseerd in sportaccommodaties, multifunctionele accommodaties, openbare inrichtingen of soortgelijke locaties;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na bekendmaking daarvan en onder intrekking van het Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden, zoals vastgesteld op 26 april 2012;

 • 4.

  dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden Medemblik.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Medemblik op: 30 juni 2020

de burgemeester,

F.R. Streng