Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzingsbesluit artikel 5:17a Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5:17a Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5:17a Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Meppel, art. 5:17a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2015nieuwe regeling

19-12-2014

Gemeenteblad, 2 juli 2015

255091

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:17a Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op artikel 5:17a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 18 december 2014 door de gemeenteraad van de gemeente Meppel;

overwegende:

  • -

    dat in de gemeenteraad van 24 april 2014 een motie is aangenomen in het belang van de veiligheid, ter voorkoming van overlast en milieuschade de APV te wijzigen met een verbod voor vaartuigen met verbrandingsmotoren in de wijk Berggierslanden;

  • -

    dat op grond van artikel 5:17a van de APV de wijk Berggierslanden dient te worden aangewezen waar het verbod geldt vaartuigen met verbrandingsmotoren in de wijk Berggierslanden te gebruiken;

b e s l u i ten :

 

vast te stellen het:

Artikel 1  

Het gebruik van gemotoriseerde vaartuigen, met uitzondering van vaartuigen met een elektromotor met een vermogen tot maximaal 1000 watt, te verbieden binnen het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven gebied.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Meppel, 19 december 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,