Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Middelburg

APV 2015 (Aanwijzingsbesluit art. 5.10, eerste lid, APV Middelburg 2015, Verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMiddelburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV 2015 (Aanwijzingsbesluit art. 5.10, eerste lid, APV Middelburg 2015, Verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug).
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en Geerevoetbrug.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015, art. 5.10 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2015Nieuwe regeling

03-11-2015

De Faam, 11-11-2015

Zaaknummer 134475

Tekst van de regeling

Intitulé

Verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug

 

 

Aanwijzingsbesluit art. 5.10, eerste lid, APV Middelburg 2015

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug in Middelburg aan te wijzen als gebied waar het verboden is (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 

Overwegingen

In artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 is bepaald dat het verboden is op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 

Wij maken van deze bevoegdheid gebruik omdat (brom)fietsen die onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen staan, leiden tot een rommelig straatbeeld en daarmee tot een aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

in hun vergadering van 3 november 2015.

de secretaris, mr. A. van den Brink

de burgemeester, mr. H.M. Bergmann