Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Middelburg

APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMiddelburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik)
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.48 eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2015Nieuwe regeling

10-11-2015

De Faam, 16-12-2015

Zaaknummer 135041

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

 

overwegende, dat ingevolge artikel 2.48, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 hun college een gebied dient aan te wijzen, waarbinnen op openbare plaatsen het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glazen en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

gelet op artikel 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

 

b e s l u i t :

 

  • I.

    voor de toepassing van artikel 2.48, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 het gehele grondgebied van de gemeente Middelburg aan te wijzen.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

  • III.

    Op dat tijdstip wordt het Uitvoeringsbesluit aanwijzing gebied verbod alcoholgebruik, zoals vastgesteld op 9 december 1997 ingetrokken.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

van Middelburg in hun vergadering van 10 november 2015.

de secretaris, mr. A. van den Brink

de burgemeester, mr. H.M. Bergmann