Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsbesluit vrachtwagenparkeerplaatsen gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit vrachtwagenparkeerplaatsen gemeente Moerdijk
CiteertitelUitvoeringsbesluit vrachtwagenparkeerplaatsen gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel  4:81 Algemene Wet bestuursrecht
 2. 5:8 (Parkeren van grote voertuigen) en 5:9 (Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2016Nieuwe regeling

01-03-2016

Moerdijkse bode week 21, 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit vrachtwagenparkeerplaatsen gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 1 maart 2016,

gelet op artikel  4:81 Algemene Wet bestuursrecht, 5:8 (Parkeren van grote voertuigen) en 5:9 (Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk,

overwegende:

 

 • 1.

  Dat in de bebouwde kom van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Noordschans, Tonnekreek, Klundert, Moerdijk, Standdaarbuiten, Noordhoek, Willemstad, Helwijk, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Langeweg het parkeren van grote voertuigen genoemd in artikel 5:8 van de APV schadelijk wordt geacht voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • 2.

  Dat in verband hiermee de gemeente Moerdijk heeft zorggedragen voor alternatieve parkeerlocaties zoals deze worden vermeld verder in deze beleidsregel;

 • 3.

  Dat deze parkeerterreinen niet voor iedereen toegankelijk zijn, maar alleen voor de hieronder aangewezen personen

 

BESLUIT

 

vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:

  

VRACHTWAGENPARKEERPLAATSEN GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Aangewezen locaties

 • 1.

  De bebouwde kom van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Noordschans, Tonnekreek, Klundert, Moerdijk, Standdaarbuiten, Noordhoek, Willemstad, Helwijk, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Langeweg, zijn aangewezen als zones waarbinnen het verboden is voertuigen te parkeren, die met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, zoals in artikel 5:8, eerste lid van de APV van de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  Uitzonderingen op bovenstaande locaties waar dus wel mag worden geparkeerd binnen de bebouwde kommen zijn de volgende locaties:

  • -

   De straten Looijerij en Stoelerij op het industrieterrein “Zwanegat-de Hil” in Zevenbergen

 • 3.

  Voor het parkeren van grote voertuigen zoals bedoeld in artikel 5:8 van de AVP zijn voor buiten de bebouwde kom, maar binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk de volgende parkeerterreinen aangewezen:

  • -

   Parkeerterrein Fijnaart aan de Parallelweg in Fijnaart

  • -

   Parkeerterrein Standdaarbuiten aan de Markweg

  • -

   Parkeerterrein Zevenbergen aan de Koekoeksedijk

  • -

   Parkeerterrein Zevenbergschenhoek aan de Hoofdstraat

  • -

   Parkeerterrein Helwijk aan de Stadsedijk

  • -

   Haventerrein Moerdijk

Artikel 2 Aangewezen personen

1.De parkeerterreinen mogen worden gebruikt door iedere chauffeur van een voertuig als bedoeld in artikel 5:8 eerste lid van de APV van de gemeente Moerdijk die woonachtig is binnen de gemeente Moerdijk en a. die werkzaam is bij een buiten de gemeente Moerdijk gevestigd bedrijf, of b. die een zelfstandige, ingeschreven in de kamer van koophandel, is met maximaal 1 vrachtwagen en die niet beschikt over een eigen bedrijfsterrein.

Slotbepalingen

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 mei 2016.

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

 • 3.

  Het uitvoeringsbesluit Vrachtwagenparkeerplaatsen Gemeente Moerdijk 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Uitvoeringsbesluit Vrachtwagenparkeerplaatsen Gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 1 maart 2016

de gemeentesecretaris,

drs. A.E.B. Kandel

Locoburgemeester,

J.J. Kamp