Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Molenwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Molenwaard 2013, art. 2:48, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201418-03-2016Nieuwe regeling

10-07-2014

Het Kontakt, 14 augustus 2014

Mozard101902

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard,

Gelet op het bepaalde in artikel 2:48, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2013;

 

Overwegende dat

 

-het wenselijk is alcoholgebruik en hinderlijk gedrag als gevolg van alcoholgebruik op of aan de openbare weg

-door degenen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt- te voorkomen;

-  de vrees bestaat voor aantasting van de openbare orde, of dat reeds sprake is geweest van aantasting van de openbare orde, als gevolg van het op de openbare weg nuttigen van alcohol;

-  het wenselijk is zowel subjectieve als objectieve onveiligheid op locaties waar het gebruik van alcohol plaatsvindt, te voorkomen;

 

BESLUITEN

 

1.De volgende gebieden aan te wijzen alwaar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

Bleskensgraaf: - Kerkstraat, ter hoogte van/gebied tussen het voormalige gemeentehuis en de kerk, en het pleintje bij supermarkt Spar; - W. v.d. Heerikweg en de parkeerplaatsen en achterpaden bij dorpshuis De Spil, inclusief de Spillebrug; - het speelterreintje aan het Klaverpad; - het terrein van de historische boerderij aan het Koekoekspad (jeugdhonk);

Brandwijk/Molenaarsgraaf:

-het parkeerterrein van restaurant/zalencentrum De Boerenklaas en de brug over de Graafstroom aan de Gijbelandsedijk;

- de Nieuwedam en de parkeerplaatsen voor het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Graafdijk-oost;

- het trapveld en de JOP met het daarvoor liggende parkeerterrein achter de begraafplaats in Brandwijk;

Goudriaan:

- de Noordzijde voor de benzinepomp, tegenover restaurant het Raadhuis van Goudriaan;

- het terrein rond het jeugdhonk aan de Noordzijde 31c; - het gebied rond het Dorpshuis De Multistee, het Brederodeplein en de Raadhuisstraat;

Groot-Ammers:

 • -

  de jongeren ontmoetingsplaats aan Sportlaan, gelegen naast het zwembad;

 • -

  het winkelcentrum Oranjeplein;

 • -

  het Fortuijnplein;

 • -

  het schoolplein van de Eben Haëzer school (Irenestraat 140);

 • -

  het schoolplein van openbare basisschool De Ammers (Lijsterstraat 35b);

 • -

  het schoolplein van Rehoboth school (Roerdompstraat 29).

Kinderdijk

 • -

  de gehele Molenstraat te Kinderdijk, inclusief de daarbinnen gelegen parkeerplaatsen;

 • -

  de Schansweg tussen de aansluiting met de Molenstraat en de Lekweg te Kinderdijk.

Langerak:

 • -

  het schoolplein van Chr. basisschool Eben Haëzer (Julianastraat 53);

 • -

  het schoolplein van openbare basisschool De Knotwilg (Willem de Zwijgerstraat 2).

Nieuw-Lekkerland

 • -

  de gehele Klipperstraat, inclusief de daarbinnen gelegen parkeerplaatsen;

 • -

  tussen Planetenlaan 2 en 39, inclusief de daarbinnen gelegen parkeerplaatsen en

speelplaatsen;

 • -

  de gehele Plutostraat, inclusief de daarbinnen gelegen parkeerplaatsen;

 • -

  de vrachtwagenparkeerplaats en het voetbalveldje aan de Vletstraat, de gehele Vletstraat, de gehele Boeierstraat, de gehele Fregatstraat en de Hoogaarslaan vanaf de kruising met de Boeierstraat tot de kruising met de Tjalkstraat;

-vanaf de toegang tot het terrein nabij het viaduct Hoogaarslaan tot onder het viaduct Hoogaarslaan;

-het trapveldje en ruimte rondom de tafeltennistafel ter hoogte van de kruising Planetenlaan–Venuslaan;

 • -

  de gehele Ooievaar en de Roerdomp tussen de nummers 60 en 70;

 • -

  het gebied achter de brandweerkazerne gelegen aan de Planetenlaan;

 • -

  het park nabij het woon-zorgcomplex ’t Waellant;

 • -

  de vrachtwagenparkeerplaats ter hoogte van de brandweerkazerne aan Planetenlaan;

 • -

  het gehele Kleijburgplein, de gehele A. Heynisstraat, de gehele D.C. Kraaistraat en

tussen Meester Bouwmanstraat 2 en 12;

 • -

  het trapveldje aan de Schoonenburglaan;

 • -

  Veerweg 10 en het voetveer naar Lekkerkerk.

Nieuwpoort:

 • -

  hangplek De Tiendweg nabij zorgcentrum Vlietzicht;

 • -

  Het Hoofd, Haven en de Wallen.

Ottoland:

-aan de Vuilendam: de B-even voor het gebouw van het Wellantcollege, de B-even tot de kruising met de Damseweg ten zuiden van de kruising met de B-even inclusief het parkeerterrein op de hoek van de Damseweg en de Graafdijk-oost; - in Ottoland-oost het gebied rond het dorpshuis, het Stadhoudersplein en de Nassaustraat, de Beelaerts van Bloklandweg en het gedeelte van de A-even voor dezelfde breedte als de Beelaerts van Bloklandweg;

Oud-Alblas: - het gebied tussen Dorpsstraat, Kerkstraat en Schoolstraat rond de kerk en gebouw Berea;

- de gehele Beemdweg - het terrein rond de brandweerkazerne aan de Oranjelaan;

- het speelterreintje tussen het Blusse van Oud-Alblasplein en de Oranjelaan;

- het gebied rond dorpshuis/zalencentrum het Trefpunt;

Streefkerk:

-hangplek en trapveld Beneden Tiendweg, gelegen naast het voetbalveld aan het eind van Zwanenvliet;

 • -

  Kerkplein;

 • -

  het schoolplein van openbare basisschool De Boomgaard (Kerklaan 11).

Wijngaarden: - de Burgemeester Brouwerstraat; - het trapveld aan het Oosteinde.

 

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de achtste dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Bleskensgraaf, 10 juli 2014

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard, 

 

De secretaris,                   de burgemeester,

 

N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg