Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT van de 11de oktober 2002, no 11, houdende aanwijzing van het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT van de 11de oktober 2002, no 11, houdende aanwijzing van het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, artikel 5, eerste en zevende lid n,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2002Nieuwe regeling

11-10-2002

P.B.2002, no. 123

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT van de 11de oktober 2002, no 11, houdende aanwijzing van het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren

Artikel 1

Het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. wordt aangewezen als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

Artikel 2

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 3

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2000.