Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Beeldschermbril, Procedure aanschaf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldschermbril, Procedure aanschaf
CiteertitelBeeldschermbril, Procedure aanschaf
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201101-01-2020nieuwe regeling

03-08-2011

De Molenkruier, 04-08-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldschermbril, Procedure aanschaf

 

 

Beeldschermbril, Procedure aanschaf

Procedure aanschaf beeldschermbril

Lid 1

In deze procedure wordt verstaan onder

 • a

  Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 onder a. van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling  Gemeente Nieuwegein.

 • b

  Beeldschermbril: een beeldschermbril; bestaande uit mono, bi- of multifocale glazen (eventueel met kleurcoating) en een standaard montuur.

Lid 2

De beeldschermbril is alleen voor het werken achter het beeldscherm.

Lid 3

De beeldschermbril kan in de volgende situaties aan de ambtenaar worden verstrekt:

 • a

  Indien hij problemen heeft om met de eigen leesbril goed op het beeldscherm te kijken. Ambtenaren die (nog) geen leesbril hebben voldoen over het algemeen niet aan de fysieke eisen betrekking hebbend op leeftijd en de daarmee gepaard gaande achteruitgang van het gezichtsvermogen (in de regel vanaf 40 jaar) om in aanmerking te komen voor een beeldschermbril.

 • b

  Indien het leesgedeelte in de eigen bril te laag zit, waardoor hij gedwongen wordt om met het hoofd in de nek op het beeldscherm te kijken.

Lid 4

Indien een aanvraag voor een beeldschermbril is ingediend, beoordeelt de werkplekadviseur in eerste instantie de werkplek en past deze zonodig aan. Indien de ambtenaar na deze aanpassing nog onder de voorwaarden van 3 valt, wordt het ‘opdrachtformulier beeldschermbril’ op de werkplek ingevuld.

Lid 5

De ambtenaar voert vervolgens de procedure uit, omschreven op het opdrachtformulier.

Lid 6

De kosten van de beeldschermbril zoals onder 1b worden volledig door de gemeente vergoed.

Lid 7

Vergoeding van een beeldschermbril kan normaal gesproken ééns in de twee jaar plaats vinden, medische indicatie kan deze termijn bekorten.  

Lid 8

Indien de ambtenaar een ander montuur wenst dan het standaard montuur zoals onder 1.b. vermeld, komen de meerkosten voor zijn/haar rekening.