Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pekela

Verordening Brandweerrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePekela
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Brandweerrechten 2013
CiteertitelIntrekkingsverordening Verordening Brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-10-2020nieuwe regeling

17-12-2013

Elektronisch gemeenteblad, 24 december 2013

2013R0164, nr. 12g

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Brandweerrechten 2013

De raad van de gemeente Pekela;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

26 november 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

de Verordening Brandweerrechten 2013 vastgesteld op 18 december 2012, met ingang van 1 januari 2014 in te trekken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2014 hebben voorgedaan.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2013.

De voorzitter,

de heer M. Schollema

De griffier,

de heer W. Meffert