Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Regels voor de indeling van graven op de algemene begraafplaats Sint-Janshof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor de indeling van graven op de algemene begraafplaats Sint-Janshof
CiteertitelRegels voor de indeling van graven op de algemene begraafplaats Sint-Janshof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint-Janshof 2011, art. 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2011nieuwe regeling

18-10-2011

Telstar, 26-10-2011

11INT00374b

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor de indeling van graven op de algemene begraafplaats Sint-Janshof

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Wijkbeheer d.d. 18 oktober 2011;

gelet op artikel 14 van de Verordening op het beheer en het gebruik va n de algemene begraafplaats Sint Jans Hof;

besluit:

vast te stellen de volgende regels voor het indelen van graven op algemene begraafplaats Sint-Janshof;

Artikel 1 - Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint-Janshof 2011 gegeven begripsbepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 – Algemene graven

 • 1.

  De graven die op de bijgaande kaart met het kenmerk PIJN-22-2345 in de kleur blauw zijn weergegeven zijn aangemerkt als algemeen graf.

 • 2.

  De algemene graven zijn onderverdeeld in de categorieën

  • a.

   Algemeen graf; de rijen 18, 19, 34, 35, 36 en 37;

  • b.

   Algemeen graf Rooms Katholiek; de rijen 32 en 33;

  • c.

   Algemeen kindergraf; de rijen 23, 58 en 59;

  • d.

   Algemeen kindergraf Rooms Katholiek; de rijen 24, 60 en 61.

 • 3.

  Algemene graven worden op volgorde uitgegeven.

Artikel 3 – Particuliere graven

 • 1.

  De graven die op de bijgaande kaart met het kenmerk PIJN-22-2345 in de kleur rood zijn weergegeven zijn aangemerkt als particulier graf.

 • 2.

  De particulier graven zijn onderverdeeld in de categorieën

  • a.

   Particulier graf; de rijen 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 43, 44, 45 en 46;

  • b.

   Particulier graf Rooms Katholiek; de rijen 28, 29, 30, 31, 41, 42, 47, 48, 49 en 50;

  • c.

   Particulier graf Islamitisch; de rijen 12 en 13;

  • d.

   Particuliere urnengraven 38, 39 en 40.

 • 3.

  De volgorde voor de uitgifte van particuliere graven is vrij.

Artikel 4 - Slotbepalingen

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de indeling van graven op de algemene begraafplaats Sint-Janshof.

Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2011

de secretaris,de voorzitter,

drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg