Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Putten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2002nieuwe regeling

03-10-2002

Puttens Nieuwsblad en Veluws Dagblad

2000, IZ/2000/12104

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening

De raad van de gemeente Putten;

Vastgesteld bij besluit van de raad van 3 oktober 2002 nr. OW/2002/2011

 

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE PUTTEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

RVV 1990:

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b.

wet:

de Wegenverkeerswet 1994;

c.

besluit:

het Besluit wegslepen van voertuigen;

d.

voertuig:

wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e.

motorrijtuig:

wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f.

het college:

het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • a.

   de gemeentewerf aan de Ambachtstraat 7 te Putten.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen op werkdagen (van 8.00 tot 18.00 uur) € 127,12 en op zondagen, feestdagen en in de nacht (van 18.00 tot 8.00 uur) € 152,41.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen per etmaal € 8,48.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van zes weken na de datum van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Wegsleepverordening gemeente Putten".