Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandatering verdagingsbesluiten aan griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatering verdagingsbesluiten aan griffier
CiteertitelMandatering verdagingsbesluiten aan griffier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2013nieuwe regeling

20-06-2013

Weekblad voor Salland, 26-06-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatering verdagingsbesluiten aan griffier

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 21 mei 2013

besluit:

De griffier het mandaat te verstrekken om besluiten op grond van artikel 7:10 lid 3 en 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht te nemen voor die gevallen waarbij de commissie bezwaarschriften wel een advies heeft uitgebracht maar dit advies niet binnen de wettelijke termijn door de raad kan worden behandeld.

Aldus besloten in de vergadering van 20 juni 2013.

de griffier, drs. J.B. Zijlstra

de voorzitter, P.A. Zoon