Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte
CiteertitelMandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2015nieuwe regeling

13-10-2015

Gemeenteblad 2015, 105558

8978

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Raalte,

ieder voor zover bevoegd,

Gelet op artikel 160, eerste lid onder a en e en artikel 171 Gemeentewet en artikel 10:3, 10:4 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 

 • 1.

  aan de Directeur van RSR, gevestigd te Prins Bernhardstraat 63 7064 GD te Silvolde:

  • a.

   mandaat te verlenen, om in naam van het college van burgemeester en wethouders te besluiten tot het sluiten van bruikleenovereenkomsten voor hulpmiddelen; en

  • b.

   het onder volmacht/ machtiging van de burgemeester aangaan van die overeenkomsten en verstrekken van hulpmiddelen.

 • 2.

  dat het mandaat, dan wel de volmacht/ machtiging wordt geacht eveneens te zijn verleend aan de medewerkers van RSR die de uitlevering van de bruikleenhulpmiddelen bij de client verzorgen.

 

Aan dit besluit zijn de volgende instructies verbonden:

 • a)

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij het besluit een afwijking inhoudt van bestaand hulpmiddelenbeleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke van de gemeente Raalte.

 • b)

  Volmacht wordt verleend met inachtneming van vastgestelde of vast te stellen instructies.

 • c)

  Gevolmachtigde oefent de volmacht uit binnen het kader van de door het bestuursorgaan of volmachtgever vastgestelde of vast te stellen algemeen beleid en binnen de Raamovereenkomst Wmo hulpmiddelen tussen De gemeente Raalte en Welzorg.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema

de burgemeester van de gemeente Raalte,

Martijn Dadema