Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

MANDAATBESLUIT TOEZICHTHOUDER WMO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT TOEZICHTHOUDER WMO
CiteertitelMANDAATBESLUIT TOEZICHTHOUDER WMO
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 6.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2015nieuwe regeling

13-10-2015

Gemeenteblad 2015, 105557

8978

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT TOEZICHTHOUDER WMO

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

 

overwegende dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in artikel 6.1 het college voorschrijft personen aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet,

 

gelet op de wens van het college met ingang van 1 januari 2015 voor het toezicht GGD IJsselland in te zetten en gelet op de bereidheid van GGD IJsselland met ingang van deze datum het toezicht uit te voeren,

 

gezien het collegebesluit van 9 juni 2015 de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Gemeenteblad 2015, nr. 64167)

 

BESLUIT:

 

 

de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland mandaat te verlenen om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Aldus besloten op 13 oktober 2015

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema