Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van losloopgebieden voor honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van losloopgebieden voor honden
CiteertitelAanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2013nieuwe regeling

21-11-2013

https://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/over/voor-bezoekers

Nummer: 2013/22

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van losloopgebieden voor honden

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 oktober 2013,

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 7 oktober 2013,

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap het Alkmaarder en Uitgeestermeer;

 

b e s l u i t :

 

  • 1.

    Loslopende honden toe te staan van 1 oktober tot 1 april zoals aangegeven op  gebiedskaarten behorende bij het voorstel;

  • 2.

    Het uitvoeringsbesluit inzake het hondenbeleid van het dagelijks bestuur van 20 november 1996 in te trekken.

Castricum, 21 november 2013

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

De voorzitter,

J.H.M. Bond

Bijlage bij agendapunt 13  

Recreatieterrein De Hoorne

 

Recreatieterrein De Woudhaven

 

Recreatieterrein Dorregeest

 

Recreatieterrein Uiterdam

 

Recreatieterrein Zwaansmeer