Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid, vergoedingsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingConsignatiediensten en telefonische bereikbaarheid, vergoedingsregeling
CiteertitelRegeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRegeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2020Onbekend

11-04-2014

Onbekend

10.0003457
08-01-201301-01-2014Onbekend

08-01-2013

Onbekend

13-04-201208-01-2013Onbekend

13-04-2012

Onbekend

04-07-201113-04-2012Onbekend

04-07-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid, vergoedingsregeling

 

 

Consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid, vergoedingsregeling

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Ambtenaren die onder de werking van de sector-CAO Ambulancezorg vallen

 • Artikel 3 Doel en reikwijdte

 • Artikel 4 Vaststelling functies waarop deze regeling van toepassing is

 • Artikel 5 Schriftelijke aanwijzing en intrekking van schriftelijke aanwijzing

 • Artikel 6 Vergoeding voor het verrichten van consignatiediensten

 • Artikel 7 Vergoeding voor het verrichten van telefonische bereikbaarheid

 • Artikel 8 Toekennen extra vakantie voor consignatiediensten en telefonische bereikbaarheidsdiensten (artikel 6:2:1:1 extra vakantie voor consignatiediensten en telefonische bereikbaarheidsdiensten ARH)

 • Artikel 9 Dubbele diensten

 • Artikel 10 Verplaatsingskosten

 • Artikel 11 Overgangsregeling

 • Artikel 12 Vergoeding voor het verrichten van kans consignatie

 • Artikel 13 Naleving van de regeling

 • Artikel 14 Hardheidsclausule

 • Artikel 15 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 16 Inwerkingtreding

 • Artikel 17 Evaluatie

Toelichting

 • Artikel 4 Vaststelling functies waarop deze regeling van toepassing is

 • Artikel 5 Schriftelijke aanwijzing

 • Artikel 6 Vergoeding voor het verrichten van consignatiediensten

 • Artikel 7 Vergoeding voor het verrichten van telefonische bereikbaarheid

 • Artikel 10 Verplaatsingskosten

 • Artikel 12 Vergoeding voor het verrichten van kans consignatie

 • Artikel 14 Hardheidsclausule

 • Artikel 17 Evaluatie

Bijlage 1 Overzicht functies waarop de regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid van toepassing is

Bijlage 2 Overzicht functies die in aanmerking komen voor een vaste maandelijkse vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Nummer: 10.0003457 Versie: 3.0 Vastgesteld door het AB d.d. 18 december 2013 Instemming GO d.d. 11 oktober 2013 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014