Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Ontslag ivm reorganisatie, uitwerking re-integratiefase

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOntslag ivm reorganisatie, uitwerking re-integratiefase
CiteertitelOntslag ivm reorganisatie, uitwerking re-integratiefase
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRe-integratiefase bij ontslag i.v.m. reorganisatie of onbekwaamheid/ongeschiktheid (gedwongen mobiliteit)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201301-01-2020Onbekend

08-01-2013

Onbekend

13-04-201208-01-2013Onbekend

13-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontslag ivm reorganisatie, uitwerking re-integratiefase

 

 

Ontslag ivm reorganisatie, uitwerking re-integratiefase

Re-integratiefase bij ontslag i.v.m. reorganisatie of onbekwaamheid/ongeschiktheid (gedwongen mobiliteit)

Re-integratiefase bij ontslag i.v.m. reorganisatie of onbekwaamheid/ongeschiktheid (gedwongen mobiliteit)

  • 1. Inleiding

  • 2. Re-integratieplan

  • 3. Tijdelijke werkzaamheden

  • 4. Rechtspositie

  • 5. Beëindiging re-integratiefase

  • Bijlage 1 Re-integratieplan van werk naar werk

  • Bijlage 2 Werkproces re-integratiefase bij ontslag i.v.m. reorganisatie of onbekwaamheid/ongeschiktheid (gedwongen mobiliteit)

Nummer: 11.0006582