Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2020
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-9638

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum;

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016;

Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016;

BESLUIT:

Vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2020

PARAGRAAF 1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  Verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016.

 • b.

  Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afval en grondstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel. Bijvoorbeeld een inzamelzak voor PMD, gft kliko, restafval kliko en oud papier kliko, ten behoeve van één huishouden.

 • c.

  Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afval en grondstoffen bestemd bewaarmiddel of plaats. Bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • d.

  Afvalpas: een identificatiemiddel met een uniek, digitaal pasnummer voor de individuele registratie en afrekening van het afvalaanbod.

 • e.

  Gestapelde bouw: appartementencomplexen, portiekflats en bovenwoningen (hoofdzakelijk woningen zonder eigen grond).

 • f.

  Grondgebonden woningen: woningen met eigen grond.

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van dit uitvoeringsbesluit is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

PARAGRAAF 2. HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 3. Regulering van andere inzamelaars

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, sub a van de verordening zijn aangewezen:

 • -

  Gemeente Renkum voor het legen van openbare prullenbakken, opruimen van zwerfafval, verwijderen van ongewenste bijplaatsingen en het verwijderen van gedumpt afval.

 • -

  Restore Kringloop te Ede voor de inzameling van textiel.

 • -

  Restore Kringloop te Ede voor de inzameling van herbruikbare huisraad.

 • -

  Verenigingen, stichtingen, clubs, scholen e.d. voor het opruimen van zwerfafval.

 • -

  Jansen Recycling & Transport te Oosterbeek, in samenwerking met kerken, scholen en verenigingen uit de gemeente Renkum, voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens.

 • -

  Jansen Recycling & Transport te Oosterbeek en Ton Donkelaar te Renkum voor het inzamelen van (verbouwingsafval) Bouw- en sloopafval.

Artikel 4. Aanwijzing van inzamelplaats

Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’ te Heelsum is aangewezen als inzamelplaats waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten. Met de afvalpas heeft men tijdens openingstijden, 6 keer per jaar, zonder extra kosten toegang tot het afvalbrengstation. Daarnaast zijn op diverse locaties in de gemeente Renkum inzamelvoorzieningen voor de fracties glas, textiel en restafval aanwezig.

Artikel 5. Afvalscheiding

 • 1.

  Op grond van artikel 7, eerste lid van de verordening worden de volgende fracties bij of nabij elk perceel afzonderlijk ingezameld:

  • -

   restafval; ophaalfrequentie: om de vier weken;

  • -

   gft+e (groente, fruit, tuinafval + etensresten); ophaalfrequentie: tweewekelijks;

  • -

   PMD (plastic- en metalen verpakkingsmateriaal en drankenkartons); ophaalfrequentie: wekelijks;

  • -

   OPK (oud papier en karton); ophaalfrequentie: iedere maand;

  • -

   textiel; twee keer per jaar.

 • 2.

  De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid van de verordening vastgesteld:

  • -

   restafval: afval afkomstig uit huishoudens dat overblijft na scheiding in andere deelstromen dan genoemd in artikel 3 van de verordening;

  • -

   groente-, fruit-, tuinafval en etensresten: dat deel van het huishoudelijke afval dat van organische oorsprong is, een beperkte omvang heeft en apart wordt ingezameld;

  • -

   PMD: plastic- en metalen verpakkingsmateriaal en drankenkartons;

  • -

   papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog, schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties;

  • -

   glas: op kleur ‘wit’ en ‘bont’ gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazenverpakkingen;

  • -

   textiel: kleding, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, schoeisel en grote lappen stof die niet zijn vervuild;

  • -

   elektrische of elektronische apparatuur: alle huishoudelijke producten met een stekker en/of batterij;

  • -

   klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van MilieuCentraal;

  • -

   bouw- en sloopafval: bouw- en sloopafval komt vrij bij verbouwingen of renovatie in, aan of rond de woning. Het betreft oude keukens, deuren, hout, puin, pallets, dakbedekking, parket, aanrechtbladen, radiatoren, tegels, etc.;

  • -

   steenpuin: schone harde steenachtige materialen zoals stenen, gasbeton en gips;

  • -

   verduurzaamd hout: zowel schoon als beschilderd hout, tuinhekken en houten meubelstukken en geïmpregneerd hout;

  • -

   grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen;

  • -

   grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel kan worden aangeboden;

  • -

   autobanden: uitsluitend autobanden van personenauto’s;

  • -

   metalen: materialen zoals schroot en andere metalen;

  • -

   vlakglas: bestaande uit draadglas, spiegelglas en figuurglas;

  • -

   asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest bevindt. Tevens afval wat visueel lijkt op asbest;

  • -

   EPS-afval (piepschuim): schoon, droog piepschuim;

  • -

   hard plastic: schone gebruiksproducten van hard plastic.

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 10 eerste lid, sub a en b van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   voor groente-, fruit-, tuinaval en etensresten: huisinzameling met een groene kliko voorzien van bruin deksel. Standaardmaat is 140 liter. Als alternatief kan op aanvraag een 240 liter kliko beschikbaar worden gesteld. Een 2e kliko van 240 liter is tegen kostprijs aan te vragen bij ACV;

  • b.

   voor huishoudelijk restafval: huisinzameling met een groene kliko voorzien van een grijs deksel. Standaardmaat is 140 liter. Als alternatief kan op aanvraag een 240 liter kliko beschikbaar worden gesteld. Een 2e kliko van is tegen kostprijs aan te vragen bij ACV; Bewoners van gestapelde bouw, voor wie een ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen, moeten het huishoudelijk restafval in een goed gesloten zak met gebruikmaking van een afvalpas in deze container deponeren;

  • c.

   voor papier en karton: Een groene kliko voorzien van een blauw deksel. Standaardmaat is 240 liter. Ook kan papier en karton aangeboden worden met kartonnen dozen en kratjes. Daarnaast kan men papier en karton brengen bij Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • d.

   voor PMD: huisinzameling met een voor dit doel herkenbare en transparante plastic zak met een opdruk PMD alsmede Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • e.

   voor glas: de verzamel-glascontainers;

  • f.

   voor vlakglas: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • g.

   voor textiel: verzamel-textielcontainers, periodieke huisinzameling en Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • h.

   voor elektrische en elektronische apparatuur: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • i.

   voor bouw- en sloopafval: Jansen Recycling te Oosterbeek en Ton Donkelaar te Renkum;

  • j.

   voor klein chemisch afval: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • k.

   voor verduurzaamd hout: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • l.

   voor grof tuinafval: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’ en de mogelijkheid dit op afspraak en tegen betaling op te laten halen door de inzameldienst;

  • m.

   voor grof huishoudelijk afval: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’ en de mogelijkheid dit op afspraak en tegen betaling op te laten halen door de inzameldienst;

  • n.

   voor autobanden: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • o.

   voor metalen: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • p.

   voor vlakglas: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • q.

   voor kleine hoeveelheden asbest en asbesthoudend afval: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • r.

   voor EPS-afval: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;

  • s.

   voor hard plastic: Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’.

 • 2.

  Op grond van artikel 8 tweede lid van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft+e afval:

  huishoudens die woonachtig zijn in verzamelcomplexen en gestapelde bouw.

Artikel 7. Tijdstip van aanbieding

Het college stelt op grond van artikel 9 van de verordening de volgende regels vast:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen uitsluitend op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven in de ACV-app en via de afvalkalender www.acv-afvalkalender.nl, worden aangeboden;

 • b.

  vanaf 07.30 uur worden de inzamelmiddelen door de inzamelaar leeggemaakt of opgehaald;

 • c.

  alle inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzamelaar, doch uiterlijk aan het einde van de inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd.

Artikel 8. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Krachtens artikel 10 eerste lid, sub a en b van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente berust bij de ACV;

  • b.

   de ACV is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een registratiechip ten behoeve van de aanslag Afvalstoffenheffing en ten behoeve van een efficiëntere inzameling;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het klantencontactcentrum van de ACV te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een defect door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel wordt aangetroffen. Bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel dient de gebruiker van een perceel zich rechtstreeks tot het klantencontactcentrum van het de ACV te wenden;

  • e.

   alle inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden of vervangen;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en dagelijks onderhoud en het kunnen legen van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en/of inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de gebruiker van een perceel dient zich te wenden tot het klantencontactcentrum van de ACV voor het uitzetten of omwisselen van inzamelmiddelen voor restafval, gft+e en oud papier en voor het doorgeven van een melding inzake de huisvuilinzameling;

  • i.

   het uiterlijk van het inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening mag niet worden veranderd door deze te beschilderen en/of te beplakken, anders dan met een herkenbare sticker met een maximale afmeting van 25 x 25 cm;

  • j.

   het aanbrengen van een slot op het inzamelmiddel is voor eigen rekening en -verantwoordelijkheid van de gebruiker;

  • k.

   per perceel worden per fractie maximaal 2 inzamelmiddelen in bruikleen gegeven.

 • 2.

  Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden, bedoeld in artikel 7 van dit uitvoeringsbesluit, buiten een perceel te laten staan.

 • 3.

  Het college kan, in het kader van een doelmatige en efficiënte inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, clusterplaatsen aanwijzen waar de inzamelmiddelen ter lediging moeten worden aangeboden.

PARAGRAAF 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of andere omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kan de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen aanwijzen, die worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad of kennisgeving aan alle betrokken aansluitingen.

Artikel 10. Protocol

Het college stelt een protocol vast waarin wordt beschreven hoe de persoonsgegevens, die worden verzameld met de milieupas, worden verwerkt.

Artikel 11. Intrekking oud uitvoeringsbesluit

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2017 van de gemeente Renkum wordt ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2020.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie op www.overheid.nl.

 

Aldus besloten op 7 januari 2020 te Oosterbeek.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R.S.M. (Rudie) Heintjes

de burgemeester,

A.M.J. (Agnes) Schaap