Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Uitvoeringsvoorschrift nr. 12/09 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschrift nr. 12/09 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk
CiteertitelUitvoeringsvoorschrift nr. 12/09
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAlgemene Plaatselijke Verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 4.3.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2009Nieuwe regeling

28-07-2009

Groot Rijswijk, 06-08-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Rijswijk; gelet op artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk;  B E S L U I T E N : 

 

 

I  

vast te stellen het model voor het kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten als bedoeld in bovenvermeld artikel, conform de bijlage bij dit besluit;  

 

 

II  

te bepalen dat dit besluit in werking treedt drie dagen na datum van bekendmaking. 

 

Rijswijk, 28 juli 2009

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de secretaris,                                         de burgemeester,

 

                                                                                                

 

drs. A. de Baat                                       mw. G.W. van der Wel -Markerink